Як розрахувати коефіцієнт прибутковості.

Прибутковість або рентабельність - це відносний показник економічної ефективності, який показує ступінь доцільності використання грошових, матеріальних, трудових, природних ресурсів. Цей показник, як правило, розраховується при проведенні аналізу фінансового стану підприємства і безпосередньо впливає на інвестиційну привабливість.
Інструкція
1
Коефіцієнт прибутковості розрахуйте як співвідношення прибутку підприємства до своїх активів, наявних ресурсів. Показник ви можете висловити і в прибутку від певної продукції на одиницю вкладених в її отримання коштів або в прибутку, яку приносить з собою всяка отримана грошова одиниця. Для зручності і наочності використовуйте процентне вираження.
2
Визначте прибутковість продажів. Цей показник виражає якість і правильність політики визначення цін компанією чи підприємством, а також показує здатність компанії контролювати власні іздержкі.Рассчітайте прибутковість продажів шляхом ділення чистого прибутку підприємства на обсяг виручки. Коефіцієнт прибутковості, який показує частину прибутку в кожної заробленої грошовій одиниці, як правило, розраховується як відносини чистого прибутку після оподаткування за певний період часу до вираженого в грошах обсягом продажів за цей же період часу.
3
Різні підходи до конкуренції і випускається або реалізованим лінійок продукції утворюють великі розбіжності в показниках прибутковості продажів різних компаній. Необхідно врахувати, що навіть якщо показники виручки, витрат і прибутку до виплати податків у двох компаній будуть однаковими, прибутковість продажів може сильно різнитися через вплив кількості процентних виплат на кількість чистого прибутку.
4
При аналізі діяльності потрібно вміти вираховувати і інші показники прибутковості підприємства. Наприклад, прибутковість активів розраховуйте як відношення операційних доходів до середнього за певний період розміром сумарних активів. Результат обчислень показує здатність активів компанії приносити прибуток.
5
Прибутковість власного капіталу - відношення чистого прибутку від капіталовкладень до середнього за певний період розміром свого капіталу. Прибутковість інвестованого капіталу - відношення чистих операційних доходів до середнього за певний період свого і позикового капіталу. Прибутковість продукції - це співвідношення чистого прибутку від продукції до повної її собівартості. Прибутковість основних засобів - відношення чистого прибутку до кількості основних засобів.