Як організувати систему внутрішнього контролю.

Система внутрішнього контролю підприємства формується з трьох складових: контрольної середовища, облікової системи і контрольних процедур. Наявність цієї системи дозволяє домогтися злагодженої роботи організації та поліпшення її фінансових показників. Створення керівництвом контрольної середовища передбачає організацію структури і стилю управління підприємства, розподіл повноважень і управлінський облік.
Інструкція
1
Формуйте сумлінне ставлення у працівників до виконуваних функцій на власному прикладі. Розробляйте «кодекси честі». Демонструйте працівникам свою професійну компетентність.
2
Створіть чітку систему підпорядкованості, кожен співробітник повинен знати свої повноваження і свого безпосереднього начальника. Крім цього, донесіть до кожного співробітника, за що він несе відповідальність і які критерії оцінки результатів його праці. Введіть систему звітності співробітників за виконану роботу.
3
При формуванні облікової системи забезпечте керівників структурних підрозділів інформацією про внутрішньовиробничого планування, тобто хто і в які терміни виконує ту чи іншу задачу. Орієнтуйтеся на показники прибутку і витрат. При цьому зростання прибутку будь-якого з підрозділу не повинен вести до знижень показників фінансової ефективності всього підприємства. Прибуток кожного структурного підрозділу прораховуйте об'єктивно, незалежно від фінансового зростання всієї організації.
4
Контрольні процедури створюються для ефективного функціонування системи внутрішньої звітності. Проводите регулярні перевірки структурних підрозділів на предмет виконання ними поставлених завдань і коректності звітів їх виконання. При проведенні контролю розглядайте всі аспекти діяльності підрозділу або окремого співробітника. Створіть нормативні акти, згідно з якими порушення поставлених завдань будуть ставити в невигідне фінансове становище як керівника відділення, так і окремо взятого співробітника. Тобто, розробіть систему депреміювання.
5
При проведенні контрольних процедур не прагнете до тотального контролю за стандартними поточними заходами, це відволікає фахівців від рішення проблем, які можуть вплинути на фінансовий стан організації.