Як знайти цілу частину від дробу.

Правила записи чисел, що мають дробову частину, передбачають кілька форматів, основними з яких є «десятковий» і «звичайний». Звичайні дроби, в свою чергу, можуть бути записані в форматах, званих «неправильними» і «змішаними». Для виділення цілої частини з дрібного числа кожного з цих варіантів записи зручніше застосовувати різняться способи.
Інструкція
1
Відкиньте дробову частину, якщо треба виділити ціле число з позитивною дроби, записаної в змішаному форматі. У такій дроби ціла частина пишеться перед дробової - наприклад, 12?. У цій дроби цілої частиною буде число 12. Якщо змішана дріб має негативний знак, то отримане таким способом число зменшуйте на одиницю. Необхідність цієї дії випливає з визначення цілої частини числа, згідно з яким вона не може бути більше значення вихідної дробу. Наприклад, цілою частиною дробу -12? є число -13.
2
Розділіть без залишку чисельник вихідної дробу на її знаменник, якщо вона записана в неправильному звичайному форматі. Якщо вихідне число має позитивний знак, то отриманий результат і буде цілою частиною. Наприклад, ціла частина дробу 716/51 дорівнює 14. Якщо ж вихідне число негативно, то й тут від результату слід відняти одиницю - наприклад, обчислення цілої частини дробу -716/51 має дати число -15.
3
Вважайте нуль цілої частиною позитивної дроби, записаної в звичайному форматі і при цьому не є ні змішаної, ні неправильною. Наприклад, це відноситься до дробу 48/51. Якщо вихідна дріб менше нуля, то, як і в попередніх випадках, результат потрібно зменшити на один. Наприклад, цілою частиною дробу -48/51 слід вважати число -1.
4
Відкиньте всі знаки, які стоять після десяткової коми, якщо виділити цілу частину треба з позитивного числа, записаного в форматі десяткового дробу. В цьому випадку саме розділова кома і відокремлює дробову частину від цілої. Наприклад, цілою частиною десяткового дробу 3,14 є число 3. І для цього формату діє визначення, за яким ціла частина не може бути більше вихідного числа, тому і тут отримане описаним способом значення для негативного числа треба зменшувати на одиницю. Наприклад, ціла частина десяткового дробу -3,14 повинна дорівнювати -4.
Згідно з визначенням, цілої частиною якогось числа називають найбільше ціле число, яке або менше, або одно вихідному. Отримати цілу частину можна різними способами - конкретний вибір залежить від того, які інструменти за умовами задачі ви можете використовувати (будь-якої мова програмування, табличний редактор, калькулятор, власні математичні здібності тощо.).
Інструкція
1
Розділіть без залишку чисельник на знаменник, якщо потрібно порахувати цілу частину позитивної звичайного дробу. Наприклад, цілої частиною дроби 320/157 буде число 2. Якщо звичайна дріб є правильною (тобто, число в чисельнику більше числа в знаменнику), то і ділити нічого не потрібно - цілої частиною буде нуль.
2
Виконайте все як це описано на попередньому кроці, а потім зменшіть число на одиницю, якщо потрібно порахувати цілу частину негативної звичайного дробу. Наприклад, цілої частиною дроби -320/157 буде число -3. Ця особливість випливає з визначення - ціла частина не може бути більше вихідного числа.
3
Якщо звичайна дріб записана в змішаній формі, то й обчислювати нічого не потрібно - ціла частина пишеться перед дробової. Наприклад, цілої частиною змішаної дробу 2 6/157 є число 2, а ціла частина негативною змішаної дробу -2 6/157 дорівнює -3.
4
Відкиньте дробову частину, якщо потрібно знайти цілу частину від позитивної десяткового дробу. Наприклад, ціла частина числа 3,14 дорівнює 3. Для негативною десяткового дробу як і раніше діють правила, що випливають з визначення цілої частини - наприклад, ціла частина числа -3,14 дорівнює -4.
5
Використовуйте функції округлення в меншу сторону, якщо отримати цілу частину числа треба за допомогою якої-небудь мови програмування. Мовою PHP для цієї операції призначена функція floor () - наприклад, floor (3.14). Точно так же вона пишеться і на мові СІ. Мовою JavaScript синтаксис написання цієї функції трохи відрізняється - Math.floor (3.14).
6
Застосовуйте функцію ОКРУГЛВНІЗ (), якщо отримати цілу частину числа потрібно засобами табличного редактора Microsoft Offict Excel.