Що таке мислення.

Про розвиток мислення написано сотні книг, в них вчать мислити позитивно, творчо і масштабно. Але про те, що таке мислення, пишеться не так вже й багато. Про види і законах мислення, особливостях його в різному віці пишуть багато, а ось про суть самого процесу мало де згадується.
Інструкція
1
Сприйняття навколишнього світу глибоко суб'єктивно, у кожної людини воно своє, пов'язане з особливостями його як самої особистості, так і досвіду взаємодії з іншими людьми. Після того, як подія пішло в минуле, воно може залишити у свідомості уявлення, тобто свій образ. Мислення - це відбувається у свідомості процес оперування образами-уявленнями, а також більш складними формуваннями, такими як поняття і судження. Поняття - це словесно оформлена ідея про предмет, а судження є результатом визначення одного поняття через інше.
2
Мислення - процес створення різноманітних зв'язків між уявленнями, поняттями і судженнями. Цей процес властивий всім людям, навіть розумово відсталим. Однак здатність тримати в голові багато понять і зв'язків одночасно і здатність розділяти тонкі відмінності предметів і явищ відрізняє людей високого інтелекту від індивідуумів з нижчим рівнем.
3
Для мислення властиво виділення самого головного, основного та ігнорування безлічі деталей. На основі досвіду і узагальнення людина робить висновки про властивості навколишнього світу і набуває здатності прогнозувати і робити висновки, з цим пов'язане поняття про істинність мислення. Істинне мислення - таке, яке адекватно дійсності, тобто дозволяє людині без попереднього знання всіх особливостей конкретної ситуації робити умовиводи і висновки, виходячи з загальних знань. Якщо ці висновки виявляються відповідними дійсності, таке мислення називають істинним. Приклад - умовиводи Шерлока Холмса. Це літературний герой, але у нього був і реальний прототип. Хоча по життю такі приклади - велика рідкість, і зазвичай людям доводиться миритися з певною часткою помилок.
4
Інше поняття - правильність мислення, тобто вміння, навик оперувати поняттями і судженнями за законами логіки. Більшість людей закони логіки почуває інстинктивно і не робить логічних помилок. Однак правильне мислення не завжди дає істинні результати, зазвичай це відбувається через неточність початкових даних або їх недостатності. Адже світ набагато складніше задачника по логіці.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=Phmac4o6x9s