Як знайти точку перетину прямої і параболи. Точка перетину параболиі прямій.

Задачи з пошуку точок перетину якихось фігур ідеологічно прості. Складнощі в них бувають тільки через арифметики, так як саме в ній допускаються різні друкарські помилки і помилки.
Інструкція
1
Дана задача вирішується аналітично, тому можна зовсім не малювати графіки прямий і параболи . Часто це дає великий плюс у вирішенні прикладу, так як в задачі можуть бути дані такі функції, що їх простіше і скоріше не намалювати.
2
Згідно підручникам з алгебри парабола задається функцією виду f (x) = ax ^ 2 + bx + c, де a, b, c - це речові числа, притому коефіцієнт a різниться він нуля. Функція g (x) = kx + h, де k, h - це речові числа, визначає пряму на площині.
3
Точка перетину прямий і параболи - це загальна точка обох кривих, тому в ній функції візьмуть однакові значення, тобто f (x) = g (x). Дане твердження дозволяє записати рівняння: ax ^ 2 + bx + c = kx + h, яке дасть можливість знайти безліч точок перетину .
4
В рівнянні ax ^ 2 + bx + c = kx + h необхідно перенести всі доданки в ліву частину і привести подібні: ax ^ 2 + (bk) x + ch = 0. Тепер залишається вирішити отримане квадратне рівняння.
5
Усі знайдені "ікси" - це ще не відповідь на задачу, так як точку на площині характеризують два дійсних числа (x, y). Для повного завершення рішення необхідно обчислити відповідні "ИГРИК". Для цього потрібно підставити "ікси" або в функцію f (x), або у функцію g (x), адже для точки перетину вірно: y = f (x) = g (x). Після цього ви знайдете всі загальні точки параболи і прямий.
6
Для закріплення матеріалу дуже важливо розглянути рішення на прикладі. Нехай парабола задається функцією f (x) = x ^ 2-3x + 3, а пряма - g (x) = 2x-3. Складіть рівняння f (x) = g (x), тобто x ^ 2-3x + 3 = 2x-3. Переносячи всі доданки в ліву частину, і приводячи подібні, отримаєте: x ^ 2-5x + 6 = 0. Коріння даного квадратного рівняння: x1 = 2, x2 = 3. Тепер знайдіть відповідні "ИГРИК": y1 = g (x1) = 1, y2 = g (x2) = 3. Таким чином, знайдені всі точки перетину : (2,1) і (3,3).