Як внести залишки по рахунках.

Приступаючи до ведення бухгалтерського обліку за допомогою програмного забезпечення «1С: Підприємство» необхідно виконати початкові налаштування програми та внести залишки по рахунками. При цьому зіставляється робочий план рахунків, прийнятий облікової політикою підприємства, і план рахунків, використовуваний «1С», після чого вводяться дані через допоміжний рахунок 00.
Інструкція
1
Визначте початкову дату для ведення комп'ютерного бухгалтерського обліку. Це може бути початок місяця, кварталу або звітного року залежно від прийнятої облікової політики підприємства. Встановіть робочу дату, тобто дату введення залишків. Вона повинна бути раніше дати початку обліку. Приміром, останній день попереднього звітного періоду.
2
Встановіть період бухгалтерських підсумків. Для цього перейдіть в меню «Сервис», розділ «Параметри» і виберіть закладку «Бухгалтерські підсумки». Період повинен бути обраний відносно дати введення залишків по рахунками, щоб їх аналіз здійснювався або на кінець періоду, або на початок. Виконайте повний перерахунок, вибравши в меню «Операції» розділ «Управління бухгалтерськими підсумками».
3
Внесіть залишки по рахунками. Проводки по об'єктах аналітичного обліку та балансовими рахунками, а також суб рахунками необхідно ввести в кореспонденції з рахунком 00 «Допоміжний», а залишки за позабалансовими рахунками відображаються простим записом із зазначенням одного рахунку. Будьте уважні при визначенні рахунків в програмі «1С: Підприємство», так як вони трохи відрізняються по нумерації зі рахунками та бухгалтерського обліку.
4
Перевірте правильність внесення залишків по рахунками за допомогою стандартного звіту. Для цього перейдіть в меню «Звіти» і виберіть «Оборотно-сальдова відомість». Також можна натиснути відповідну кнопку на панелі інструментів. Залишки були введені правильно, якщо сума дебету дорівнює сумі кредиту. Якщо в звітності на рахунку 00 утворені не нульове сальдо, то при введенні були допущені помилки.
5
Їх потрібно виправити, запустивши команду «Деталізація», яка розкриває детальну інформацію про параметри звіту. Для редагування натисніть кнопку «Відкрити документ», внесіть виправлення, після чого закрийте всі вікна, крім потрібного звіту, і натисніть два рази на кнопку «Оновити».