Як оцінити вартість проекту.

При замовленні та виконанні будь-якого проекту виникає питання його оцінки. У більшості випадків грамотно оцінити вартість проекту можна лише по його завершенні. У цій процедурі повинні брати участь як замовник проекту , так і його виконавець. Оцінці підлягають конструктивна складність, технологічність виконаної роботи, дотримання встановлених термінів проектування і багато іншого.
Інструкція
1
Перш ніж доручати виконавцю виконання проекту або братися за нього самому, розробіть договір підряду. В цьому документі мають бути враховані всі ситуації, які можуть виникнути при виконанні робіт за проектом, включаючи критерії оцінки виконаних робіт.
2
Заздалегідь обговоріть з виконавцем та/або замовником вартість окремих видів робіт. Вона визначається середніми діючими розцінками на проведення проектних заходів в даній галузі та конкретному регіоні. При необхідності зверніться до існуючих збірникам розцінок на проектні роботи.
3
Якщо мова йде про виконання складного проекту , ціна неодмінно повинна бути встановлена за згодою сторін з урахуванням реальних трудових затрат. Зручно виходити з базової вартості, що стосується звичайних умов проектування, а потім внести поправку на виконання додаткових робіт. В деяких випадках поправка може включати в себе понижуючі або підвищувальні коефіцієнти.
4
Включіть в вартість робіт за проектом заробітну плату колективу, що бере підряд, також вказавши це в договорі. Не забудьте передбачити додаткову винагороду в разі дострокового виконання проекту і штрафні санкції на випадок порушення термінів і зобов'язань.
5
Враховуйте при оцінці проекту також можливі зміни, які потрібно внести в проект у зв'язку з появою нових нормативних документів, старінням технологій і так далі. При необхідності включіть ці моменти в окреме доручення замовника, яке буде оплачуватися додатково.
6
У випадку, коли проект передбачає розробку, установку і наладку складних високотехнологічних конструкцій, ціни на них визначаються заводом-виготовлювачем і включаються в загальну вартість проекту . Дослідні роботи щодо об'єктів, які підлягають реконструкції, визначаються шляхом розрахунків вартості відповідно до реальних витрат або за відповідними галузевим довідників.