Як розрахувати ампери.

В амперах вимірюється сила електричного струму. Тому для того щоб розрахувати ампери , потрібно знайти цю фізичну величину. Силу струму можна виміряти тестером. Якщо немає такої можливості, можна дізнатися силу струму в ланцюзі або конкретному споживачеві за законом Ома.
Вам знадобиться
  • - тестер;
  • - документація на споживачі;
  • - джерело струму.
Інструкція
1
Для того щоб знайти ампери , якими вимірюється сила струму, використовуйте звичайний тестер, відрегульований для виміру цієї величини. Увімкніть його в ланцюг послідовно з споживачами. На дисплеї з'явиться значення сили струму. Якщо тестер налаштований на кратні або частинні величини, скористайтеся правилами їх перекладу в звичайні. Наприклад, якщо прилад в ланцюзі показує силу струму 120мА, то поділіть це число на 1000 і отримаєте значення 0,12 А. Якщо сила струму дорівнює 2,3 кА, то тепер помножте значення на 1000 і отримаєте 2300 А.
2
Якщо виміряти силу струму немає можливості, знайдіть її по напрузі, яке необхідно для роботи споживача і його електричному опору (Закон Ома для ділянки кола). Для цього напруга на даній ділянці ланцюга U поділіть на його опір R (I = U/R). Наприклад, якщо в побутову мережу підключений праска з опором 160 Ом, то сила струму в ньому дорівнює відношенню напруги (у побутовій мережі воно дорівнює 220 В) до опору I = 220/160 = 1,375 А.
3
Щоб визначити силу струму в ланцюзі, що не вимірюючи напруга на споживачі, дізнайтеся ЕРС (електрорушійну силу) джерела струму і його внутрішній опір. Визначте опір ланцюга. Знайдіть силу струму, поділивши ЕРС на суму внутрішнього опору джерела r і зовнішнього опору R (I = ЕРС/(R + r)). Наприклад, якщо лампа підключена до акумулятора з ЕРС 12 В, і має опір 20 Ом, а внутрішньо опір акумулятора дорівнює 4 Ом, то сила струму в лампі дорівнюватиме I = 12/(20 + 4) = 0,5 А.
4
На деяких приладах, наприклад лампах, вказується їх потужність при номінальній напрузі. Визначте номінальну силу струму, яка протікає по такому приладу, відношення потужності P до номінальної напруги U (I = P/U). Наприклад, якщо на лампі зазначено, 100 Вт, 220 В, то струм, що протікає по ній дорівнюватиме I = 100/220? 0,45 А.