Що таке літопис.

Багато років тому люди почали записувати події, що відбувалися в тій чи іншій місцевості, з тим чи іншими людьми. Так виникли літописі. Разом з цими творами з'явилися літописці - люди, що займалися їх написанням.
Літописом називається жанр оповідного твори, який розповідає в хронологічному порядку про події, що сталися в якій-небудь країні. Твори з такою назвою характерні тільки для Стародавньої Русі. Все літописі, як правило, рукопісни.Рассказ в кожній літописі починався словами: "В літо таке-то ...", звідси і походить назва - літопис. На Русі літописи великого поширення набули в 11-17 ст. Люди, які писали ці книги трудилися при монастирях і князівських дворах. Називали їх літописці. Рідкісний двір не мав літописця. Професія ця користувалася повагою, тому що вважалося, що вони залишають спадщина для нащадків. Спочатку літописці збирали невеликі літописні записи, на підставі яких потім складалися літописні своди.Самой древньої літописом по праву вважається "Повість временних літ". Вона була складена на початку 12 століття в Києві. Укладачі цього зводу ставили перед собою досить складну задачу - описати події, що відбуваються по всій Стародавній Русі. Тобто цей літопис носила характер загальноросійської. Їй передували ранні склепіння. Найдавніший з них виник в Києві в 11в.В період феодальної роздробленості, що припадає на 12-15 ст, літописні видання викладали лише історію окремих земель. З початком централізації в 15 столітті, в Москві знову з'явилися общерусские твори. 17 століття характеризується завмиранням літописання на Русі.Замечательной особливістю літописів є те, що самі літописці вбачали в подіях втручання божественних сил. Усі твори представляють собою чудесне переплетення реальних подій, билин, переказів, законодавчих актів і договоров.Еті історичні та літературні пам'ятки переживали і свої важкі часи. Під час татаро-монгольського ярма відбувається занепад літописання. Само ярмо згадується в минулому часі в наступних творах, що виникли після його сверженія.Летопісі - це прекрасний матеріал для вивчення давньоруської писемності, мови та літератури. Вони є воістину шедевром епістолярного жанру.