Як оформити угоду.

Угода припускає взаємну волю двох і більше сторін на вчинення спільних дій. Угода означає письмове досягнення домовленостей і виконання зустрічних обов'язків.
Інструкція
1
Склад учасників. Вкажіть їх найменування, правової статус (підприємець, фізична, юридична особа), документи, які наділяють повноваженнями на підписання угоди (паспорт, свідоцтво, довіреності).
2
Предмет угоди, тобто дії, які належить вчинити сторонам.
3
Інші важливі для реалізації угоди умови: терміни виконання, вартість, обов'язки і права сторін. Слід врахувати, що відмова від передбачених законом прав, мізерний.
4
В угоду можуть бути включені будь-які умови, на яких наполягають сторони. Умови угоди не повинні суперечити закону, при включенні таких положень, вони вважаються недійсними.
5
Чи підлягає угоду державної реєстрації в органах Росреестра. Такі випадки передбачені законом і пов'язані з розпорядженням об'єктами нерухомості.
6
Чи підлягає угоду обов'язковому нотаріальному посвідченню, наприклад, договір ренти, шлюбний договір.
7
Відповідальність за невиконання умов угоди.
8
Прикладіть копії документів, що підтверджують правомочності сторін.
9
Угода повинна містити підписи, печатки, адреси та реквізити сторін.
Зверніть увагу
Недотримання вимог закону до форми угоди, тягне його недійсність, тобто юридичних наслідків не виникне.
Корисна порада
Угода може укладатися шляхом обміну документами по електронній пошті або факсом. Однак, для уникнення суперечок, рекомендується обмінятися оригіналами.