Як розрахувати рекламний бюджет.

Розробляючи рекламну компанію для свого підприємства, багато хто стикається з проблемою розрахунку оптимальної суми рекламного бюджету . Адже з одного боку без даних витрат не обійтися, а з іншого хотілося б їх по максимуму мінімізувати. Для виявлення найбільш ефективного вирішення необхідно скористатися однією з численних методик, використовуваних в даний час досить широко.
Інструкція
1
Скористайтеся методом залишкового рекламного бюджету . Для цього на рекламу виділяються ті суми прибутку, які залишилися після розподілу на інші види витрат підприємства. Даний спосіб розрахунку рекламного бюджету досить неефективний, так як не відображає реальних завдань і цілей компанії, і підходить тільки для короткострокових фінансових проектів.
2
Визначайте бюджету щодо відсотка від продажів. У цьому випадку необхідно врахувати постійні витрати підприємства і виявити оптимальний відсоток, який не зробить істотного впливу на діяльність. Також можна включити дану величину в собівартість продукції, що випускається для найбільшої ефективності. Показник повинен бути прийнятий на весь звітний період та може коригуватися у разі коливання збуту виробництва. Крім цього можна використовувати відсоток, прийнятий у конкурентів. При цьому оцінюється рекламна активність і обсяг продажів у грошовому вираженні другого підприємства і застосовується для поточного виробництва.
3
Розрахуйте рекламний бюджет, прирівнявши частку рекламного ринку до частки товарного ринку, який займає підприємства. У цьому випадку оцінюється ситуація з рекламою в даній галузі та загальне положення ринку. Обчислюється позиція в ньому компанії і визначається лінійна залежність рекламних витрат і часткою товарного ринку. Необхідно пам'ятати, що при збільшенні загального обсягу рекламного ринку необхідно збільшувати і власний бюджет, щоб зберігалося співвідношення планових часткою.
4
Проаналізуйте цілі рекламної компанії та обчисліть суми витрат на їх реалізацію. Даний метод застосовується лише для компаній, що не обмежених у фінансових можливостях, що прагнуть до найбільш ефективної рекламі, а не до оптимізації витрат.