Як оцінити особисті та ділові якості ваших підлеглих. Як оцінити роботу підлеглих працівників.

Перед кожним керівником в тій чи іншій ситуації постає питання про необхідність охарактеризувати свого підлеглого. Оцінка ділових та особистих якостей співробітника потрібна при його поданні, складанні характеристики, рекомендації, атестаційного листа. Як не упустити головного і скласти відгук про співробітника докладно і коректно?
Інструкція
1
Професійний і особистісний «портрет» підлеглого повинен бути розкритий максимально об'єктивно. Важливо врахувати всі думки: і вас як безпосереднього начальника, і працівників відділу кадрів (служби персоналу), і колег.
2
Показники, які допоможуть дати оцінку діловим і особистим якостям підлеглого, досить різноманітні. На першому місці, як правило, стоїть професійна компетенція. Роблячи висновки з цієї позиції, врахуйте досвід роботи співробітника, рівень його знань у сфері основної діяльності, а також ступінь ознакомленности з законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють цю діяльність. При цьому ваші оцінки можуть бути дуже позитивними («великий досвід», «високий рівень», «глибокі знання»); середніми («достатній»); нижче середнього «недостатньо добре знайомий з ...», низькими («не має досвіду і навиків в області ...»).
3
Важливо пам'ятати про те, що під діловими якостям і людини маються на увазі також організаторські здібності та вміння при певних обставинах брати на себе керівні функції. Наскільки сильний ваш підлеглий в цьому?
4
Оцініть навички співробітника в плануванні роботи, її аналізі та здійсненні контролю за виконанням завдань. Чи чітко він виконує ці процедури або, навпаки, незібраний і сам вимагає постійного контролю?
5
Суттєвою в оцінці ділових якостей буде характеристика працездатності. Наскільки активний, ініціативний працівник при виконанні своїх безпосередніх обов'язків? Результативно і творчо він організовує свій трудовий процес, чи якісно виконує завдання і чи вкладається у встановлені терміни? Відзначте відповідною шкалою пунктуальність і дисциплінованість працівника.
6
До ділових якостям можна віднести вміння підлеглого встановлювати продуктивні робочі відносини як з керівництвом, так і з колегами і клієнтами. Відзначте цілеспрямованість, вміння працювати в команді, здатність до навчання.
7
Всі позитивні оцінки вашого працівника напевно відзначалися різного роду заохоченнями. Візьміть і їх за основу оцінки ділових якостей, будь то перемога в професійному конкурсі або ефективна громадська робота. Напевно у підлеглого були й інші досягнення (рацпропозиції, пропозиції щодо поліпшення умов праці, допомога у підготовці презентації або зустрічі з партнерами і так далі).
8
Судити про особисті якості підлеглого ви можете з урахуванням свого сприйняття цієї людини, а також адекватної оцінки стилю його спілкування з колегами. При описі особистих якостей важливо відзначити ступінь совісності, доброзичливості людини, її чуйності, комунікабельності, обов'язковості, працьовитості. Доречна і характеристика підлеглого як сім'янина.
Зверніть увагу
Найскладніше для керівника - уберегти себе від упередженості в оцінці ділових та особистих якостей підлеглого. Якщо така проблема є, зверніться за допомогою до відділу кадрів (відділ по роботі з персоналом). Подумайте над об'єктивністю формулювань-характеристик разом з іншими експертами.
Корисна порада
При необхідності дати характеристику підлеглому ні при особистому (усному) поданні або відкликання, а в письмовому варіанті, особливу увагу приділіть логічною побудовою своїх суджень, вірної розстановці акцентів. Окремо можна дати актуальну інформацію про володіння працівником інформаційними технологіями. Оцініть значуще в нинішніх умовах якість працівника - стресостійкість.