Як навчитися бухгалтерських проводках.

Кожен початківець бухгалтер стикається з проблемою складання бухгалтерських проводок. Вони є основою бухгалтерського обліку і відображають всі господарські операції підприємства за звітні періоди. Помилки тут неприпустимі, тому необхідно ретельно підійти до вивчення всіх правил і положень.
Інструкція
1
Придбайте або скачайте з інтернету Єдиний план рахунків та Інструкцію з бухгалтерського обліку, затверджену наказом Мінфіну РФ №157н від 01.12.2010 року. У цих документах встановлюють основні правила ведення бухгалтерського обліку та використання рахунків. Звіряйтеся постійно з Планом рахунків при складанні бухгалтерських проводок, щоб не допустити помилки або неточності.
2
Вивчіть такі поняття як активний і пасивний рахунок, кредит і дебет. Зрозумівши їх призначення, ви з легкістю зможете застосовувати їх на практиці при складанні бухгалтерських проводок. Активні рахунки використовуються для характеристики майна з розміщення, наявності та складом. При складанні балансу за формою №1 вони будуть розташовані в активі. Пасивні рахунки показують джерела формування майна та вносяться в пасив балансу. Кредитом характерно зменшення, а дебету збільшення грошових коштів або майна за активними рахунками, і навпаки для пасиву.
3
Проаналізуйте господарську операцію, по якій необхідно скласти бухгалтерську проводку. Визначте бухгалтерські рахунки, до яких вона відноситься. Приміром, виплачена заробітна плата на банківські карти працівникам. В цьому випадку беруть участь два рахунки: рахунок 51 «Розрахунковий рахунок», по якому відбувається зменшення, тому ми вказує його в кредиті, а також рахунок 70 «Розрахунки по оплаті праці», який відбивається в дебеті на всю суму виплаченої заробітної плати. В цьому випадку немає необхідності здійснювати розбивку по кожному працівнику, так як дана частина буде відображена в підтверджуючих документах.
4
Приймайте до обліку всі господарські операції і складайте бухгалтерські проводки тільки при наявності первинної документації. Приміром, у зазначеному вище прикладі цими документами є платіжне доручення і виписка з банку по розрахунковому рахунку.