Як розрахувати вартість бізнесу.

Вартість бізнесу - це об'єктивний показник його функціонування, поточна вартість майбутніх благ від володіння ним. Вона дає уявлення про найбільш імовірною ціною, по якій бізнес може бути відчужений на відкритому ринку в умовах конкуренції.
Інструкція
1
Якщо ви хочете розрахувати вартість бізнесу в прогнозному періоді, то використовуйте метод дисконтування грошових потоків. Він передбачає застосування ставки дисконтування, тобто відсоткової ставки, використовуваної для приведення майбутніх доходів до теперішньої вартості. В цьому випадку прогнозна вартість бізнесу розраховуватиметься таким чином: Р =? CFt/(1 + I) ^ t, гдеCFt - грошовий потік для періоду t; I - ставка дисконтування; t - номер періоду, на початок якого проводиться оцінка бізнесу.
2
Але ви повинні розуміти, що підприємство продовжує свою роботу і в постпрогнозний період. Залежно від перспективи розвитку компанії можливі різні варіанти: від її стабільного зростання до банкрутства. Для оцінки бізнесу ви можете використовувати модель Гордона, яка передбачає, що темпи росту продажів і прибутку стабільні, а величина зносу дорівнює величині капітальних вкладень. В цьому випадку вартість бізнесу визначається таким чином: Р = CF (t + 1)/(Ig), гдеCF (t + 1) - грошовий потік в перший рік постпрогнозного періоду; I - ставка дисконту; g - темпи росту грошового потока.Данную модель доцільно застосовувати, якщо велика місткість ринку збуту, поставки сировини і матеріалів стабільні, у підприємства є доступ до необхідних грошових ресурсів, ситуація на ринку сприятлива.
3
Якщо в постпрогнозний період очікується банкрутство підприємства з подальшим продажем його майна, то використовуйте такий розрахунок: Р = (А-О) х (1 - Lср) - Рлікв, гдеА - сума активів з урахуванням переоцінки; О - величина зобов'язань; Lср - знижка за терміновість при ліквідації; Рлікв - витрати на ліквідацію. Сюди входять витрати по страхуванню, оподаткуванню, управлінські витрати, оплата послуг оцінювача, виплати персоналу.На величину ліквідаційної вартості впливає місце розташування підприємства, ситуація в галузі, якість активів і інші чинники.