Як розрахувати обсяг товару. Як розрахувати кубатуру вантажу.

Обсягом виробленого або реалізованого товара є кількість всієї продукції, виробленої за певний проміжок часу (наприклад, за звітний рік).
Інструкція
1
Визначте обсяг товара в грошовому вираженні. Для цього помножте його кількість на вартість за одиницю товара . Розрахунок може бути й іншим, якщо товар не однорідний, і вартість, відповідно, різниться. В цьому випадку порахуйте окремо обсяг товара по кожній партії, а потім складіть всі отримані значення.
2
Розрахуйте обсяг товара в порівнянних цінах (це ціни за якийсь конкретний рік або на якусь певну дату). Такі ціни можуть бути відомі або зафіксовані, а також пораховані через певні коефіцієнти (наприклад, через рівень інфляції). Для того щоб знайти об'єм товара в порівнянних цінах, необхідно помножити кількість всієї виробленої продукції на їх вартість за певний рік. Також можна скорегувати обсяг товара за поточними цінами на необхідний коефіцієнт.
3
Знайдіть обсяг товара , реалізованого за певний проміжок часу (за квартал, рік чи півроку). Як правило, вам повинні бути відомі значення залишків товара на кінець, а також на початок заданого періоду. Тому, щоб визначити обсяг товара в рамках певного відрізку часу, додайте до обсягу продукції, який був проведений протягом даного періоду, залишки товара на початок заданого часу. Потім відніміть з отриманої суми залишки продукції, які знаходилися на складі на кінець необхідного терміну.
4
Порахуйте обсяг випущеного товара в грошовому вираженні у вигляді підсумовування готової продукції, яку необхідно взяти за початок і кінець звітного періоду. Після цього відніміть з отриманої величини суму залишку всіх вироблених товарів за певний період.
5
Визначте обсяг товара з урахуванням незавершеного виробництва, але який необхідно запустити в діяльність виробництва. Для цього з обсягу товара , який потрібно випустити в поточному році, відніміть обсяг незавершеного виробництва товара на початок періоду. Далі з отриманої величини відніміть обсяг незавершеного виробництва товарів на кінець періоду.