Що таке макроекономіка.

Макроекономіка - обширна наука, що вивчає великі явища і процеси економіки цілої країни, такі як формування бюджету, здійснення внутрішньої і міжнародної торгівлі, грошовий оборот і формування цін і т.д.
Інструкція
1
Макроекономіка вирішує глобальні економічні завдання на відміну від мікроекономіки. Об'єктами цієї науки є не окремі економічні господарства, а економіка всієї країни. Відповідно, основні поняття макроекономіки це такі великі величини, як валовий внутрішній продукт, валовий національний продукт, національний дохід, індивідуальний дохід (окремого громадянина), державний бюджет, міжнародні борги, загальний рівень цін, сукупне споживання і пропозиція, рівень безробіття, обсяг грошового обігу і т.д.
2
Всі перераховані показники макроекономіки являють собою Систему національних рахунків. У цій системі містяться економічні дані, які використовуються державними органами для формування економічної політики.
3
Основні інструменти макроекономіки - фіскальна і кредитно-грошова політика. Фіскальна політика розглядає витрати уряду на закупівлі товарів і послуги і чисті податки. Об'єктом фіскальної політики є державний бюджет, тому помилки або неточності в цій області можуть привести до його дисбалансу або дефіциту.
4
Кредитно-грошова (монетарна) політика здійснюється Центральним банком, який в залежності від темпів зростання маси грошей в країні підвищує або знижує ставку рефінансування, стримує інфляцію та ін.
5
За економічних міркувань розрізняють нормативну і позитивну макроекономіку. Нормативна макроекономіка оперує суб'єктивними судженнями про те, як повинна розвиватися державна економічна політика. Наприклад, нормативним судженням є твердження типу «бідняки не повинні платити податки».
6
Позитивна макроекономіка ґрунтується на аналітичних висновках за реальним економічним фактам і параметрами. Позитивні судження повинні бути обов'язково підтверджені статистичними даними.
7
Перед макроекономікою завжди стоїть ряд проблем, які отримали назву макроекономічної «чудовою сімкою»: • Макроекономічна політика держави; • Економічна взаємодія з іншими країнами; • Економічне зростання; • Економічні цикли; • Зростання інфляції; • Зайнятість населення (рівень безробіття); • Національний продукт.
8
Існує загальні та специфічні методи макроекономіки. До загальних методів належать індукція і дедукція, аналогія, наукова абстракція, аналіз і синтез.
9
Специфічні методи макроекономічної теорії: агрегування, моделювання та принцип равновесности.