Як провести економічний аналіз виробництва.

Проведення економічного аналізу виробництва є одним з найбільш важливих етапів у фінансовому житті компанії. Це допомагає виявити відхилення від заданих параметрів і факторів, що вплинули на ці зміни.
Інструкція
1
Зробіть аналіз продукції. У нього включіть дані про виробленого і випущеного в обіг (реалізованого) товару. Для цього використовуйте ряд коефіцієнтів, що характеризують виробничу діяльність організації в цілому. При цьому, як значення довжини виробничого циклу застосуєте показник внутрішньозаводського обороту: він дорівнює одиниці, якщо між різними підрозділами компанії відсутній передача напівфабрикатів з якогось одного технологічного відділу до іншого.
2
Порахуйте показник частки товарної продукції, вираженої у величині валової продукції (коефіцієнт товарності). Рівність даного показника одиниці свідчитиме про відсутність у розглянутій фірми незавершеного виробництва або про те, що залишки продукції на кінець періоду зовсім не змінилися в порівнянні з його початком.
3
Проаналізуйте склад товарної продукції. Для цих цілей використовуйте коефіцієнт готовності. Його значення може бути від 0 до одиниці, показуючи частина готової продукції. Якщо значення даного коефіцієнта неухильно зменшується протягом декількох періодів, то це буде свідчити про те, що частина напівфабрикатів продукції компанії в загальній кількості товарної продукції підвищується. У такому випадку керівникам підприємства необхідно задуматися про зміну системи виробленої продукції або навіть про перепрофілювання даного виробництва.
4
Складіть планові значення собівартості продукції. При цьому вони повинні включати в себе необхідні статті витрат на виробництво (матеріальні витрати, зарплату виробничих співробітників, витрати на проведення капітальних і поточних ремонтів, транспортні витрати, на охорону праці). Порівняйте суму планованих витрат на виробництво з фактичними показниками витрат.