Як знайти прибуток підприємства. де в балансі знайти доходи підприємства.

Отримання стабільного доходу - основна мета будь-якого підприємця. Таким чином прибуток підприємства характеризує позитивний результат його діяльності, що виходить при перевищенні доходів над витратами.
Інструкція
1
Прибуток компанії - найважливіший фінансовий показник її діяльності. Отримати прибуток компанія може тільки в тому випадку, якщо вироблені нею товари або послуги користуються досить високим попитом, тобто задовольняють матеріальні та нематеріальні потреби кінцевих споживачів.
2
Розмір прибутку дорівнює грошовій величині перевищення доходів над витратами. Доходи підприємства складає виручка від реалізації виробленої продукції. Витрати - це витрати на виробництво, що включають в себе купівлю обладнання, сировини, амортизацію основних засобів, рекламу і збут виробленого товару або послуг.
3
Розрізняють бухгалтерську та економічну прибуток . Бухгалтерська прибуток - це результуючий дохід від підприємницької діяльності підприємства, розрахований за даними бухгалтерського балансу. Цей вид прибутку не враховує витрати, які не мають документального підтвердження, тобто в розрахунок беруться тільки ті операції, які були відображені в документації у вигляді бухгалтерських проводок. Виключаються величини упущеної вигоди (альтернативна вартість).
4
Економічна прибуток підприємства - це фінансова величина, що дорівнює різниці між сукупними доходами і витратами фірми з урахуванням альтернативних витрат, тобто економічна прибуток дорівнює бухгалтерської за вирахуванням оцінки упущеної вигоди. Це важливий фінансовий показник, який ідентифікує положення компанії на ринку.
5
Позитивний результат показує, що вона знаходиться в положенні фінансової рівноваги. Негативна величина говорить про те, що фірмі загрожує банкрутство, якщо не будуть вжиті певні заходи. Таким чином, економічна прибуток є показником ефективності роботи підприємства.
Зверніть увагу
Існує термін «чистий прибуток» підприємства, який означає дохід, що залишається в розпорядженні фірми після сплати всіх податків. Виходячи з цієї величини, нараховуються відсотки (дивіденди) акціонерам, частина вкладається в подальше виробництво або модернізацію основних засобів, решта переводиться в резервний фонд і додається до капіталу компанії.