Для чого потрібна школа.

Перше вересня, квіти, веселі обличчя першокласників та їхніх батьків, зустрічі однокласників. Дзвінки, уроки, зміни, контрольні й іспити. І все це школа . Але майбутні першокласники часто задають батькам цілком резонне запитання: для чого ж потрібна школа ?
Людині потрібна школа для того, щоб придбати знання, які, звісно, знадобляться йому в подальшому житті. У сучасній школі дають не тільки знання в готовому вигляді, а й навички їх самостійного отримання: пошук необхідної інформації в різних джерелах, вміння працювати з ними, систематизувати і узагальнювати отримані відомості, інтерпретувати отримані знання і застосовувати їх на практіке.Многое в школі змінилося за останні роки: вчителі по-новому вибудовують урок, використовують нові форми і методи навчання. Школярі виконують багато творчих, практичних, проектних завдань. Учні займаються дослідницькою, науково-дослідницькою діяльністю, беруть участь у науково-практичних конференціях, інтелектуальних конкурсах, олімпіадах. Все це дозволяє хлопцям придбати ключові компетенції, необхідні сучасній людині, щоб бути конкурентоспроможним і затребуваним в майбутньому. І в цьому сенсі школа важлива і необходіма.Но навчальний заклад - це не тільки можливість отримати знання, а й школа соціального становлення та розвитку. Вона дає навички спілкування, розвиває комунікативні та творчі здібності. В школі можна придбати початкові профорієнтаційні навички, є можливість спробувати свої сили в різних соціальних ролях. Адже в багатьох школа х створені і успішно працюють дитячі громадські організації, в яких дитина може "знайти себе", розвинути свої лідерські якості. Школа - це і спілкування з друзями, з викладачами, досвід роботи в колективі. Це становлення характеру людини, перші життєві урокі.Такім чином, школа - стартова площадка для самостійного розвитку особистості, бо дає необхідні знання, вчить відповідальності, дисциплінованості, дає можливість придбати комунікативні навички, розвинути творчі здібності і допомагає соціально адаптуватися в сучасному суспільстві.