Що таке природа.

Природа - це зовнішній світ, який підпорядковується певним законам, які формувалися протягом мільйонів років. Поняття слова «природа» вчені трактують по-різному, проте його суть первинна. Природа не може бути створена людиною, її треба сприймати як даність. Більш вузький зміст увазі під собою навколишній світ або сутність чого-небудь: природа почуттів, природа відносин і т. Д.
Природа - це матеріальний світ, що є основним об'єктом вивчення науки. Найчастіше слово «природа» вживають, характеризуючи природне середовище проживання людини. Це Всесвіт, все, що оточує людину, за винятком рукотворних речей. Природа є сукупністю природних умов існування людини і суспільства, в якому він живе. Природу можна умовно розділити на категорії та визначення: жива і не жива, дика і окультурена, природна і штучна і т. Д.Русскій термін «природа» частково походить від латинського слова natura (матеріальний світ). Енциклопедичне значення цього слова визначає його, як все суще в широкому сенсі. Тобто, весь світ в різноманітті його форм. Часто вживається в одному ряду з поняттями: універсум, матерія, Всесвіт. Природа є об'єктом природознавства. Діяльність людини і суспільства справляє помітний вплив на природу, як негативне, так і позитивне. Ці фактори вимагають встановлення гармонійної взаємодії між природою і человеком.Составляя єдине ланка, людина і природа не можуть обходитися одне без одного. Виразити словами поняття «природа» досить складно, так як це щось нерозгадане і неосяжне. З іншого боку, природа створила нас, вона нас оточує. Природа - це все, чим наповнена і заселена наша планета: ліси, гори, моря, океани, флора і фауна, людина ... Не секрет, що людина безпорадна перед природою, однак він здатний її зруйнувати. Стан природи у величезній мірі залежить від людського ставлення до неї. Якщо сучасна цивілізація, вільно чи мимоволі, буде руйнувати природну гармонію в природі, то не варто потім дивуватися глобальних катастроф і стихійних лих. Все в світі взаємопов'язане. Людина повинна дбайливіше ставитися до природи, щоб не нашкодити самому собі. Це йому цілком під силу.