Як робити специфікацію.

Процес, який вимагає підвищеної уваги - складання специфікації на виріб. Специфікація - це список позначень і найменувань складальних одиниць і деталей, що входять до складу виробу.
Інструкція
1
Підготуйте шаблони всіх аркушів специфікації відповідно до ГОСТ 2. 108-68. Шаблони - це аркуші формату А4, на яких зображені таблиці з графами «Формат», «Позиція», «Зона», «Найменування», «Позначення», «Кількість», «Примітка». Основні дані повинні розташовуватися в нижній частині аркуша. В них повинно бути вказані ПІБ розробника і перевіряючого.
2
Заповніть поля з основними даними. Крім імені розробника і перевіряючого, вкажіть та ПІБ посадової особи, відповідальної за затвердження специфікації. Обов'язково проставте порядкові номери аркушів і вкажіть їх загальну кількість. На останньому аркуші повинна бути зафіксована реєстрація змін (згідно ГОСТ 2.503-90). В даний розділ протягом усього часу виробництва вироби вносяться всі необхідні зміни. Однак якщо специфікація вироби розміщена повністю на двох аркушах, цей розділ не передбачений. Лист реєстрації додається, якщо кількість аркушів дорівнює трьом і більше.
3
Підпишіть всі розділи специфікації. В графі «Найменування» вкажіть назви розділів і підкресліть їх тонкою лінією.
4
Напишіть назви і позначення конструкторських документів в розділі «Документація». Як правило, першим йде складальне креслення, далі - супровідна документація (інструкції, відомість технологічних документів і т.п.).
5
В розділи «Деталі», «Комплекси» і «Складальні одиниці» внесіть позначення і найменування відповідних деталей і вузлів, з яких складається виріб. Рекомендується розташовувати їх в алфавітному порядку.
6
Вказуйте позицію, тобто номер, під яким стоїть складальна одиниця чи деталь на кресленні, і формат аркуша.
7
Не забудьте заповнити інші розділи. Запишіть в «Стандартні вироби» вироби, виготовлені за галузевим, державним і міждержавним стандартам. В «Інші вироби» - випущені відповідно до визначених ТУ (технічними умовами). В розділі «Матеріали» вкажіть всі матеріали, використані при виробництві одиниці виробу, і їх кількість.