Як розрахувати коефіцієнт еластичності попиту.

Чутливість ринку до зміни цін на товари, доходів споживачів і інших чинників ринкової кон'юнктури відбивається в показнику еластичності , яка характеризується спеціальним коефіцієнтом. Коефіцієнт еластичності попиту показує, наскільки в кількісному вираженні змінився обсяг попиту при зміні ринкового чинника на 1%.
Інструкція
1
Ви повинні враховувати, що існує кілька показників еластичності попиту . Коефіцієнт еластичності попиту за ціною відображає ступінь кількісного зміни попиту при збільшенні або зменшенні ціни на 1%. При цьому виділяють три варіанти еластичності . Нееластичний попит має місце у випадку, коли купується кількість товару збільшується меншими темпами, ніж зниження ціни. Еластичним вважається попит, коли зниження ціни на 1% веде до збільшення попиту більше, ніж на 1%. Якщо купується кількість товару зростає таким же темпами, якими відбувається падіння ціни, то має місце попит одиничної еластичності .
2
При аналізі еластичності ви можете розрахувати коефіцієнт еластичності попиту по доходу. Він визначається за аналогією з еластичністю попиту по ціні як ступінь кількісного зміни доходу споживачів на 1%. В силу того, що при збільшенні доходу можливість придбання товарів зростає, даний коефіцієнт має позитивну тенденцію. Якщо коефіцієнт еластичності попиту по доходу вкрай малий, то мова йде про товари першої необхідності; якщо ж навпаки, дуже великий - то про предмети розкоші.
3
Крім того, існує коефіцієнт перехресної еластичності . Він характеризує ступінь зміни попиту на один товар при зміні ціни на інший товар на 1%. Даний показник може приймати як позитивне, так і негативне значення. Якщо коефіцієнт перехресної еластичності більше нуля, то розглянуті товари є взаємозамінними, наприклад, макарони і картоплю. При збільшенні ціна на картоплю попит на макаронні вироби зростає. Якщо даний коефіцієнт приймає негативне значення, то мають місце взаємодоповнюючі товари, наприклад, автомобіль і бензин. При зростанні цін на бензин попит на машини значно скорочується. Якщо коефіцієнт еластичності дорівнює нулю, то товари є незалежними один від одного, і зміна ціни на один товар ніяк не впливає на обсяг попиту на інший.