Як провести аналіз ефективності рекламної компанії.

Аналіз ефективності рекламної компанії необхідний для розуміння потреб даного бізнесу в цілому, стратегічного керівництва фірми і розкриття ініціатив, які можуть дозволити цьому бізнесу досягти поставлених стратегічних цілей.
Інструкція
1
Визначте величину змін у складі майна рекламної компанії і джерел формування даних активів за аналізований проміжок часу. Виявіть причини подібних змін.
2
Позначте цілі і завдання, коло зацікавлених користувачів рекламної інформації, прийоми, методи і способи вирішення всіх поставлених завдань для проведення аналізу ефективності фірми.
3
Проаналізуйте основоположні показники діяльності рекламної компанії , такі як прибуток від здійснюваних продажів, обсяг реалізації послуг, собівартість, а також витрати обігу. Всі ці показники відображені в балансі фірми за поточний період.
4
Зробіть аналіз кредиторської, а також дебіторської заборгованості організації. Для цього потрібно зіставити значення сум даних заборгованостей, а потім розрахувати величину їх приросту.
5
Проведіть оцінку поточної виробничої діяльності підприємства. Для цих цілей необхідно порахувати показник рентабельності рекламної фірми, який зможе показати, яка сума прибутку від продажу послуг припадає на одиницю грошових витрат. В свою чергу, рентабельність компанії розраховується як співвідношення прибутку від реалізації та собівартості реалізованої послуги.
6
Проаналізуйте структуру власного капіталу фірми. Для цього визначте і порівняйте наступні складові власних коштів: статутний, резервний та додатковий капітал, цільові надходження, фонд соціальної сфери. Дані для проведення аналізу можете взяти з балансу організації за звітний період. Після цього, в результаті оцінки системи власного капіталу компанії , можете зробити відповідний висновок про те, яку ж суму власних коштів рекламна фірма витрачає на здійснення своєї виробничої діяльності.
7
Виявіть причини, що впливають на поточний стан виробничої діяльності рекламної компанії . Потім підготуйте, а також обґрунтуйте необхідні управлінські рішення для виявлення і мобілізації резервів, які здатні підвищити ефективність діяльності розглянутого підприємства.