Що таке інвестиційна оцінка.

Інвестиції - це вкладення грошових коштів в який-небудь бізнес з метою подальшого отримання прибутку. Як правило, інвестор прагне отримати якомога більше інформації про проект. Саме з цією метою і проводитися інвестиційна оцінка .
Інвестиційна оцінка представляє вивчення і аналіз проекту, визначення вартості та економічної ефективності. Дану процедуру проводять при пошуку нових інвесторів, при страхуванні ризиків, також аналіз проводиться у разі розробки якого-небудь інвестиційного проекту. Оцінка може здійснюватися за декількома факторами, наприклад, оцінюється вартість інвестицій на ринку, тобто за ринковою вартістю. Проект може оцінювати новий акціонер, а також лізингова компанія або банк, наприклад, в разі кредитування. В деяких випадку до оцінки інвестицій приватних підприємств вдається держава, наприклад, коли планується фінансова підтримка. Часто держава фінансує сільськогосподарські підприємства. Хто ж проводить аналіз інвестиційного проекту? Для цього є спеціальні компанії, в штаті яких є оцінювачі. Деякі великі організації працевлаштовують в штат професіонала, який постійно проводить оцінку та аналіз фінансового ринку, стежить за вартістю і прибутковістю проекту. Всі дані фіксуються і надаються керівнику, який надалі приваблює інвесторів. Існують показники, за якими відбувається оцінка інвестицій: - індекс прибутковості - показує ефективність проекту. Щоб його вирахувати необхідно реальну вартість грошових потоків розділити на суму всіх вкладених інвестицій; - час окупності інвестицій - показує мінімальний час, через яке інвестиції будуть приносити бажаний дохід; - внутрішня норма прибутковості - показує ставку дисконту (норму прибутку), при якій вартість доходів від інвестицій дорівнює сумі вкладених в проект коштів; - чистий дисконтований дохід - показує суму очікуваних доходів від проекту, яка приведена до початкового моменту часу.