Як визначити стиль і тип тексту.

стиль мовлення називають різновиди мови, які обумовлені відмінностями в мовних ситуаціях і його основними функціями - спілкування, повідомлення, впливу. Залежно від змісту висловлювання наша мова ділиться на три типу : опис, розповідь, міркування. Для визначення стилю і типу мовлення слід встановити сферу спілкування, провести аналіз мовних засобів, використовуваних в тексті, і охарактеризувати зміст літературного матеріалу.
Вам знадобиться
  • - лінгвістичний словник;
  • - аналізований текст.
Інструкція
1
Починайте визначення стилю з вказівки сфери застосування тексту і його основних функцій. • Науковий стиль вживається в наукових статтях, підручниках, лекціях, рецензіях і т.д. Такі тексти містять інформацію про оточуючих нас явищах і «подають» матеріал з наукової точки зору. • Офіційно-діловий стиль вживається в сфері юридичних відносин, службових, виробничих, дипломатичних. Його основна функція - це інформація, повідомлення. Він відрізняється стереотипністю побудови тексту при написанні різних документів, статутів, інструкцій і т.д. • Публіцистичний стиль - це стиль газет, виступів на актуальні суспільно-політичні теми. В творах публіцистики зазвичай ставлять дві цілі: інформування про певні соціальні явища та одночасне активний вплив на читаючого чи слухача. • Художній стиль використовується у творах художньої літератури і призначений для створення образів і емоційно-естетичного впливу на читача. • Розмовна стиль - це стиль живої розмовної мови, тобто головна його функція - забезпечення спілкування між носіями мови. В письмовій формі він існує в художніх творах для передачі діалогу і створення мовної характеристики героя.
2
При визначенні стилю тексту враховуйте його мовні особливості. Наукові тексти насичені спеціальною лексикою, термінами, слова вживаються майже завжди в прямому значенні, щоб уникнути двозначності їх тлумачення. В документах офіційно-ділового стилю багато слів і поєднань, які називаються канцеляризмами та надають тексту м розпорядчий характер, наприклад: необхідно терміново підготувати, після закінчення терміну, оскарженню не підлягає, розглянути в установленому порядку і т.д . У лексиці публіцистичного стилю багато оборотів суспільно-політичного характеру, в синтаксисі використовуються оклику та спонукальні пропозиції. Характерним мовним прийомом художнього стилю є широке використання слів у переносному значенні для створення образу і емоційно-оцінних слів для вираження авторської позиції. В розмовному стилі у великій кількості вживаються розмовна і просторічна лексика та конструкції неповних пропозицій.
3
При визначенні типу промови розгляньте, яким чином «подається» зміст висловлювання. Якщо в тексті розповідається про події, що, наступних один за одним діях - це розповідь. В описових тексту х говориться про одночасність прояву ознак предметів, явищ або дій. Для міркування характерно наявність твердження (теза), яке слід довести, і аргументаційна база з фактичними прикладами.
Зверніть увагу
Як особливий тип мовлення виділяється оцінка дійсності, яка виражається прикметниками, іменниками, словами стану, поєднанням слів типу «ну і! ..», «Що за! ..» І т.п.