Як визначити мету уроку.

Навчальна діяльність являє собою систему заходів, сполучною ланкою яких є поняття мети. Певної мети підпорядковані структура, зміст, методика викладання шкільного курсу навчального предмета. Вона співвідноситься із засобами досягнення результату і грає важливу роль у формуванні психологічної системи діяльності. Від правильної постановки мети уроку , від уміння вчителя зробити її особистісно значущої для своїх учнів залежить якість знань школярів.
Інструкція
1
У найзагальнішому уявленні мета - це запланований кінцевий результат навчання, розвитку та виховання школярів. На уроці в якості мети виступають засвоювані знання, розумові та фізичні дії, якими необхідно оволодіти, формовані в учнів моральні категорії.
2
Приступаючи до формулювання цілей уроку , вивчіть вимоги програми з предмету до системи знань і умінь з даної теми, визначте прийоми роботи, якими важливо опанувати школяреві, виявите ціннісні орієнтири, що забезпечують особисту зацікавленість учня в результатах навчання.
3
Виходячи із загального визначення мети, «розкладіть» це поняття на складові триєдиної педагогічного завдання: розвиваючі, освітні та виховні цілі. Пам'ятайте, що всі вони реалізуються на кожному уроці в тому чи іншому обсязі, проте в залежності від конкретної теми і типу уроку одна зі складових стає «чільної».
4
Для визначення освітніх цілей уроку використовуйте поняття формування знань, умінь і навичок учнів. Наприклад, формулювання освітньої мети одного з уроків літератури в 11 класі може бути такою: дати поняття про зв'язок історичного та літературного процесів початку ХХ століття; з'ясувати, в чому своєрідність реалізму в російській літературі початку століття; відзначити різноманіття літературних напрямів, стилів, шкіл, груп.
5
Для визначення розвиваючих цілей уроку виявите, які навички та вміння необхідно розвинути на конкретному уроці при вивченні даної теми. Наприклад, розвиток вміння аналізувати, виділяти головне, будувати аналогії, узагальнювати, систематизувати; розвиток критичного мислення, груповий самоорганізації, а також естетичних уявлень, художнього смаку, логічного мислення і т.д.
6
Визначення виховних цілей повинно включати поняття формування моральних орієнтирів для кожної особистості. Наприклад, виховання поваги до своєї Батьківщини, активної життєвої позиції, чесності, гуманізму і любові до прекрасного і т.д.
Корисна порада
На початку кожного уроку оголошуйте учням не тільки тему, а й цілі. Це дозволить налаштувати школярів на більш якісне сприйняття предметного матеріалу і оцінити рівень досягнення поставлених цілей.