Як розподілити загальногосподарські витрати.

Відповідно до законодавства в області бухгалтерського обліку спосіб розподілу загальногосподарських (накладних) витрат між окремими видами продукції, тобто за видами діяльності, вибирається підприємством самостійно. Найчастіше при цьому враховується галузева приналежність і специфіка діяльності організації.
Інструкція
1
Врахуйте, що розподіл загальногосподарських витрат, що включаються в собівартість продукції, може здійснюватися пропорційно сумі прямих витрат на її випуск або відповідно до заробітною платою робітників, зайнятих в основному виробництві.
2
Однак майте на увазі, що при здійсненні видів діяльності, за якими ставка податку на прибуток відрізняється від ставки, встановленої за основним видом діяльності, встановлено особливий порядок розподілу загальногосподарських витрат. У цьому випадку загальногосподарські витрати слід розподіляти пропорційно розміру виручки, отриманої від кожного виду діяльності, в загальній сумі виручки незалежно від облікової політики, прийнятої підприємством. Для правильного обчислення податку на прибуток за різними ставками вам необхідно вести окремий облік за цими видами діяльності.
3
Таким чином, якщо ваша організація, здійснює зазначені види діяльності, але врахованої політикою передбачено інший порядок розподілу загальногосподарських витрат, то на бухгалтерських рахунках слід відображати їх розподіл відповідно до врахованої політикою, а для цілей оподаткування - складати внутрішній спеціальний розрахунок . У ньому витрати розподіляються пропорційно отриманої виручки.
4
Правда, в цьому випадку вам доведеться двічі формувати собівартість продукції: один раз для цілей бухгалтерського, другий - для цілей податкового обліку. У зв'язку з чим в обліковій політиці краще відразу передбачити порядок, за яким розподіл загальногосподарських витрат здійснюється пропорційно обсягу виручки, якщо це не суперечить галузевим особливостям. Але, з іншого боку, якщо ваша організація буде спочатку розподіляти загальногосподарські витрати пропорційно виручці, врозріз з вимогами врахованої політики, це не призведе до накладення на неї штрафних санкцій і не спричинить інших несприятливих наслідків.
5
При цьому врахуйте, що розрахувати собівартість продукції при розподілі загальногосподарських витрат відповідно до облікової політики все ж необхідно. Це дозволить з'ясувати, чи не було на підприємстві випадків реалізації продукції за ціною нижче собівартості. Виходячи з цього, вирішите питання про необхідність подання до податкової інспекції додаткових розрахунків величини виручки, податку на прибуток і ПДВ, виходячи з ринкових цін.