Як визначити грошову масу в обігу.

Грошова маса являє собою сукупність платіжних засобів в економіці країни, що включає обсяг готівкових грошей і грошей безготівкового обороту. Грошова маса характеризує купівельні, платіжні і накопичувальні кошти, що належать громадянам країни, юридичним особам, а також державі в цілому.
Інструкція
1
Для того щоб розрахувати грошову масу , використовуйте грошові агрегати. Вони ранжуються за ступенем зменшення ліквідності, тобто швидкості перетворення в готівку грошові кошти. У нашій країні для визначення грошової маси використовуються чотири агрегати.
2
Агрегат М0 складається з готівкових грошей в зверненні (банкнот і монет), чеків, а також залишків готівки на рахунках і в касах підприємств. Слід зазначити, що найбільшу частку в агрегаті М0 складають банкноти. Чек - це документ, який містить вимогу про сплату банком грошей, що є платіжним засобом разом з готівкою. Агрегат М0 обслуговує готівковий оборот країни і становить близько однієї третини грошової маси.
3
Для того, щоб розрахувати агрегат М1 вам необхідно знати величину М0, а також суму коштів на розрахункових рахунках юридичних осіб, коштів страхових компаній, депозитів «До запитання» населення в комерційних банках. Даний агрегат обслуговує операції по реалізації ВВП, накопиченню та споживанню, розподілу національного доходу. Деякі економісти вважають, що грошова маса складається тільки з агрегату М1.
4
Проте в нашій країні при розрахунку грошової маси враховують термінові депозити населення в комерційних банках і державні короткострокові цінні папери, які в сукупності з агрегатом М1 складають грошовий агрегат М2. Строкові депозити - це гроші клієнтів, розміщені в банку на певний термін. Отримати їх можна після закінчення даного терміну. У зв'язку з чим ліквідність даного агрегату нижче, ніж М1.
5
Агрегат М3 включає в себе агрегат М2, а також депозитні сертифікати та цінні папери, які обертаються на фондовому ринку. Звичайно, цінні папери не можна віднести до повноцінних грошей, але в той же час можуть перетворюватися в інші види грошей за допомогою продажу на ринку.