Як розрахувати коефіцієнт приросту.

Коефіцієнти приросту населення - важливі показники для розрахунку демографічної статистики. Ці дані грунтуються на інформації, відображеній у регулярній перепису громадян, і показують природний або механічний зростання населення країни.
Інструкція
1
Величина приросту населення розраховується як різниця між двома показниками на початок і кінець розрахункового періоду. Коефіцієнтом приросту населення є величина, рівна відношенню приросту населення до середньорічної чисельності. Загальне число жителів країни є абсолютною величиною і носить тільки додатковий інформативний характер, як і інші загальні показники, наприклад, число народжених або число померлих.
2
Коефіцієнти приросту є відносними величинами, вони не мають розмірності і застосовуються в порівняльному аналізі для виявлення загальної демографічної картини. Вони називаються відносними, тому що виражають собою відношення, дріб однієї абсолютної величини до іншої.
3
Загальний коефіцієнт приросту населення дорівнює сумі двох показників: природного і міграційного коефіцієнтів приросту. Природний приріст населення - це різниця між кількістю народжених і померлих людей за певний період. Для отримання коефіцієнта ця величина ділиться на середньорічну чисельність.
4
Міграційний приріст - це різниця між кількістю прибулих в країну людей з інших країн і кількістю вибули на постійне місце проживання до іншої держави. Коефіцієнт міграційного приросту також називають механічним, він дорівнює відношенню описаної різниці до середньорічної чисельності населення.
5
Середньорічна чисельність населення - умовно прийнята величина, яка дорівнює полусумме чисельності населення на початок року та на кінець року. При цьому передбачається, що кількість жителів протягом року зростає рівномірно.
6
Коефіцієнт природного приросту населення зазвичай виражається на 1000 осіб на рік і є найбільш показовою характеристикою темпів зростання населення.
7
На основі загального коефіцієнта приросту населення прогнозується перспективна чисельність населення на майбутні періоди, яка передбачає збереження закономірностей росту, визначених на розрахунковому часовому проміжку.
Для визначення інтенсивності змін будь-яких показників за певний період часу використовується набір характеристик, які виходять методом порівняння декількох рівнів показників, виміряних на різних відмітках тимчасової шкали. Залежно від того, яким чином порівнюються виміряні показники між собою, отримані характеристики називаються коефіцієнтом зростання, темпом росту, темпом приросту, абсолютним приростом або абсолютним значенням 1% приросту.
Інструкція
1
Визначте, які саме показники і яким чином треба порівнювати між собою, щоб отримати шукане значення абсолютного приросту. Виходите з того, що ця характеристика повинна показувати абсолютну швидкість зміни досліджуваного показника і розраховуватися як різниця між поточним рівнем і рівнем, прийнятою за базовий.
2
Відніміть з поточного значення досліджуваного показника його значення, виміряне в тій точці тимчасової шкали, яка приймається за базову. Наприклад, припустимо, що кількість робочих, зайнятих на виробництві на початок поточного місяця становить 1549 осіб, а на початок року, яке вважається базисним періодом, воно дорівнювало 1200 працівникам. В цьому випадку абсолютний приріст за період з початку року по початок поточного місяця склав 349 одиниць, так як 1549-1200 = 349.
3
Якщо потрібно не тільки розрахувати цей показник за один останній період, а й визначити середнє значення абсолютного приросту за кілька періодів, то треба обчислити це значення для кожної тимчасової позначки по відношенню до попередньої, потім скласти отримані величини і розділити їх на кількість періодів. Наприклад, припустимо, що потрібно обчислити середнє значення абсолютного приросту кількості зайнятого на виробництві персоналу по місяцях поточного року. В цьому випадку відніміть від значення показника станом на початок лютого, відповідне значення для початку січня, потім виконайте аналогічні операції для пар березень/лютий, квітень/березень і т.д. Закінчивши з цим, складіть отримані значення і розділіть результат на порядковий номер останнього з брали участь у розрахунку місяців поточного року.