Що таке громадянське суспільство.

Цивільне суспільство - це розвинене, високоморальне, добре самоорганізована і самодостатня суспільство , яке здатне вирішувати свої проблеми навіть без участі держави. Це суспільство , яке може підтримувати стійкий порядок зусиллями самих громадян. Далеко не всі розвинені цивілізовані суспільства є цивільними. Основними елементами такого суспільства є різноманітність форм власності, свобода праці, ідеологічне різноманіття, свобода інформації, незламність прав і свобод людини, цивілізована правова влада.
Ідея громадянського суспільства зародилася в середині 17 століття. Вперше цей термін вжив німецький філософ Г. Лейбніц. Концепція громадянського суспільства в той час базувалася на ідеях суспільного договору і природного права. Особливе місце в розробці цієї теми займають праці Г. Гегеля. Він вважав громадянське суспільство своєрідною стадією між сім'єю і державою. Таке суспільство , на його думку, включає ринкову економіку, політичні інститути та соціальні класи. Діяльність громадянського суспільства не залежить безпосередньо від держави і регулюється правом. Карл Маркса розглядав таке суспільство як громадську організацію, що розвивається з виробництва та обігу. Сучасна політологія називає суспільство м сукупність держави і громадянського суспільства. Воно виступає сполучною ланкою між державою, як основним інститутом політичної влади, і громадянином. Саме в такому суспільстві здійснюється повсякденна політична жізнь.Гражданское суспільство включає в себе господарські, економічні, правові, релігійні та етнічні відносини. Цивільні зв'язку - це відносини між юридично рівноправними партнерами. Громадянське суспільство - суспільство цивілізованих ринкових відносин. Характерні риси сучасного громадянського суспільства - правова захищеність громадян, розвиненість і розгалуженість демократії, певний рівень громадянської культури, наявність вільних власників засобів виробництва, легітимність, плюралізм, вільно формується громадська думка. Основними елементами громадянського суспільства є політичні партії, різні суспільно-політичні організації, спілки підприємців, асоціації споживачів, наукові та культурні організації, асоціації виборців, незалежні засоби масової інформації, сім'я і церква. Найважливішою політичною функцією такого суспільства є участь у референдумах і виборах державних органів.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=9TwqkwfteUc