Як побудувати пару.

Сполучення представляє собою плавний перехід однієї лінії в іншу. Для пошуку сполучення необхідно визначити його точки і центр, після чого накреслити відповідне перетин. Для вирішення такого завдання необхідно озброїтися лінійкою, олівцем і циркулем.
Інструкція
1
Побудуйте сполучення прямого кута з заданим радіусом. Поставте вістря циркуля на вершину прямого кута і проведіть дугу, яка має заданий радіус, до перетину її лінії зі сторонами кута. Позначте дані точки А і В, які є точками спряження.
2
Проведіть з кожної з них циркулем дві дуги з тим же радіусом до перетину їх один з одним. Відзначте дану точку і назвіть буквою О. Вона буде центром сполучення. Тепер накресліть саме створення пари. Для цього окружність малюйте вже з центром О від точки А до точки В.
3
Визначте сполучення двох пересічних прямих під гострим кутом. Проведіть з двох довільних точок на кожній прямій по дві дуги заданим радіусом. Проведіть дві дотичні до вийшов окружностям до точки перетину, яка стане центром сполучення. Опустіть перпендикуляри з цієї точки до сторін кута, які стануть точками сполучення. Проведіть дугу між цими точками із заданим радіусом і центром. Сполучення тупого кута будується за аналогічною схемою.
4
Накреслите сполучення двох паралельних прямих ліній. Виберіть точку сполучення на одній з прямих. Проведіть з неї перпендикуляр до перетину з другої прямої. В результаті вийде дві точки сполучення А і В. Встановіть на циркулі довільний радіус, який повинен бути більше, ніж отриманий відрізок АВ.
5
Проведіть з кожної точки дугу даного радіуса. В результаті вийде дві точки перетину. З'єднайте їх в відрізок, який має перетнути відрізок АВ в точці сполучення О, з якого проведіть пару з заданим радіусом.
6
Створіть пару між двох кіл із заданим радіусом. В цьому випадку може бути зовнішнє, внутрішнє або комбіноване сполучення. Для побудови першого варіанту необхідно з центру кожного кола циркулем провести дві дуги з радіусом, рівним заданому плюс радіус кола, до перетину, яке стане центром сполучення О.
7
З'єднайте центри кіл з цією точкою і знайдіть точки перетину цих ліній з лінією окружності. Накресліть лінію сполучення з заданим радіусом від одній точці перетину до іншої.