Як знайти рішення матриці.

Математична матриця є упорядкованою таблицею елементів з певним числом рядків і стовпців. Щоб знайти рішення матриці, необхідно визначити, яку дію потрібно над нею виконати. Після цього дійте згідно з наявними правилами роботи з матрицями
Інструкція
1
Складіть задані матриці. Для цього впишіть в дужки таблицю значень, яка має заданий число стовпців і рядків, які позначаються n і m, відповідно. Якщо дані величини рівні, то матрицю називають квадратною, якщо дорівнюють нулю, то матриця - нульова.
2
Проведіть головну діагональ матриці, яка складається з усіх елементів таблиці, які розташовані на лінії від лівого верхнього кута до правого нижнього. Для того щоб знайти рішення транспонування матриці, необхідно замінити елементи рядків і стовпців щодо головної діагоналі. Приміром, елемент а21 замінюється на елемент а12 і так далі. У підсумку вийде транспонована матриця.
3
Перевірте, чи мають дві матриці однакову розмірність, тобто величини m і n у них збігаються. В цьому випадку можна знайти рішення складання заданих таблиць. Результатом підсумовування буде нова матриця, кожен елемент якої дорівнює сумі відповідних елементів початкових матриць.
4
Порівняйте дві задані матриці і визначте, чи є вони узгодженими. В цьому випадку число стовпців m першої таблиці, має дорівнювати числу рядків n другий. Якщо дана рівність дотримується, то можна знайти рішення твір заданих параметрів.
5
Підсумуйте твір кожного елемента рядка першої матриці на відповідний елемент стовпця другої матриці. Результат запишіть у першу верхню комірку результуючої таблиці. Повторіть всі обчислення з рештою рядками і стовпцями матриць.
6
Знайдіть рішення детермінанта заданої матриці. Визначник може бути обчислений тільки в тому випадку, якщо таблиця є квадратною, тобто кількість рядків дорівнює кількості стовпців. Його величина дорівнює сумі твори кожного елемента, що знаходиться в першому рядку і j-му стовпці, на додатковий мінор до даного елементу і мінус одиниці в ступені (1 + j).