Як провести аналіз витрат.

Належить будь-якої організації повинен працювати людина, що володіє здібностями і знаннями в сфері дослідження економічних показників. У його завдання також входить проведення аналізу витрат. Динаміка витрат - це своєрідний «пульс» організації, за яким потрібно стежити, і для цього існують спеціальні методи.
Інструкція
1
Спочатку проводиться горизонтальний аналіз. Покладіть перед собою документи звітності та порівняйте абсолютні показники витрат в чисельному вираженні протягом аналізованого періоду. Якщо відбулися різкі зміни, то потрібно розглянути при дослідженні ще час до початку розглянутого періоду. Саме на цьому етапі аналізу словесно формулюються цілі подальшої роботи, оскільки проводиться первинна оцінка фінансової ситуації в організації. Однак одного горизонтального аналізу недостатньо, необхідно продовжити дослідження на більш глибокому рівні.
2
Проведіть вертикальний аналіз. Розрахуйте питому вагу витрат різного виду в їх загальній кількості. Розрізняють звичайні, позареалізаційні, операціональні та надзвичайні витрати. Звичайні витрати пов'язують із безпосередньо виробництвом товарів і послуг. Позареалізаційні витрати не пов'язані з продажем товарів, вони включають в себе плату за оренду, відсотки по кредитах, судові витрати. Операціональні - це витрати організації на її нормальне функціонування, які потрібні повсякденно, але також не пов'язані безпосередньо з виробництвом товарів і послуг. Наприклад, витрати на розрахунок оплати праці, відрахування на соціальні заходи, амортизацію.
3
Також потрібно проаналізувати окремі витрати в кожному виді витрат, це дозволяє виявити небажані тенденції на ранніх стадіях виникнення проблеми. Часто на цьому етапі аналізу вдається виявити недоцільні витрати і побачити загрозу благополуччю організації.
4
Для з'ясування глибинних причин зміни показників витрат часто доводиться проводити факторний аналіз витрат, який краще довірити професіоналам. Вони виявлять взаємозв'язки змінних і зроблять висновки про те, які показники потрібно змінити, щоб витрати стали більш доцільними.
Витратами є всі виплати, які здійснює підприємство в процесі фінансово-господарської діяльності. Причому в якості витрат, згідно з чинним податковим законодавством, визнаються тільки економічно обґрунтовані і документально підтверджені витрати. В цілях економії витрат проводиться їх аналіз на підставі планових кошторисів і даних бухгалтерського обліку.
Вам знадобиться
  • - планова кошторис витрат підприємства за аналізований період;
  • - фактичні дані бухгалтерського обліку про витрати за аналогічний період.
Інструкція
1
Порівняйте дані планової кошторису та бухгалтерського обліку за відповідними статтями витрат. При необхідності попередньо розподіліть і об'єднаєте фактичні витрати за групами, якщо їх найменування в бухобліку не відповідають статтям, зазначеним в кошторисі.
2
Проведіть оцінку виконання кошторису витрат в цілому і по окремих статтях. Виявити, за якими статтями є відхилення фактичних витрат від передбачених кошторисом. Проведіть перевірку дотримання встановлених норм витрат і визначте причини відхилень від кошторисних даних.
3
Подивіться, яка стаття має найбільшу питому вагу в кошторисі витрат. Якщо по ній є значні відхилення від запланованих даних, проведіть вибірку первинних документів, що підтверджують витрати. Обов'язково порівняйте фактичні дані з розробленими нормами витрат.
4
Якщо перевитрата викликаний змінами в технологічному процесі виробництва, розгляньте доцільність перезатвердження норм з тим, щоб змінити розрахунки за цією статтею витрат при складанні кошторису на наступний період.
5
Проаналізуйте кожну статтю витрат, по яких є відхилення. Визначте чинники, які спричинили за собою перевитрату чи економію і вкажіть, який з них зробив найбільший вплив на відхилення суми витрат від запланованих даних.
6
Складіть пояснювальну записку по проведеному аналізу. Дайте пояснення про кожного відхиленні за статтями витрат. Визначте доцільність внесення змін до планову кошторис витрат на наступний період.
Зверніть увагу
Порушення норм витрат свідчить про недоліки в у правлінні господарської діяльністю організації і про слабкий контроль за використанням ресурсів.