Як відняти вектор.

Операція віднімання векторів , як і віднімання звичайних чисел, позначає дію, зворотне операції додавання. Для звичайних чисел це означає, що одна з складових перетворюється на свою протилежність (його знак змінюється на протилежний), а решта дії здійснюються за тими ж правилами, що і при звичайному складення. Для операції віднімання векторів потрібно діяти також - зробити один з них (віднімається) своєю протилежністю (поміняти напрям), а потім застосувати звичайні правила додавання векторів .
Інструкція
1
Якщо віднімання треба відобразити на папері, то скористайтеся, наприклад, правилом трикутника. Воно описує операцію складання векторів , а для того, щоб застосувати її до операції віднімання треба внести відповідні поправки, що стосуються від'ємника вектора. Його початок і кінець треба поміняти місцями, тобто інвертувати вектор, і цим поміняти його знак, щоб операція додавання стала операцією віднімання.
2
Перенесіть віднімається вектор паралельно самому собі таким чином, щоб його закінчення збігся із закінченням зменшуваного вектора. Потім з'єднайте початок перенесеного вектора з початком зменшуваного і поставте стрілку в тому кінці відрізка, який збігається з початком перенесеного вектора. Цей вектор з початком, що збігається з початком зменшуваного вектора, і закінченням на початку перенесеного вектора і буде результатом операції віднімання.
3
Використовуйте правило паралелограма (з поправкою на інвертування від'ємника вектора) в якості альтернативи правилом трикутника. Для цього перенесіть віднімається вектор паралельно самому собі таким чином, щоб його закінчення збігалося з початком зменшуваного вектора. Таким способом ви отримаєте дві сторони геометричної фігури - паралелограма. Добудуйте його відсутні боку і проведіть діагональ з точки, яка є кінцем від'ємника і початком зменшуваного векторів . Ця діагональ і буде вектором, отриманим в результаті віднімання.
4
Якщо зменшується і віднімається вектори задано не графічно, а координатами своїх кінцевих точок в двомірної або тривимірної системі координат, то і результат віднімання можна представити у такому ж вигляді. Для цього просто відніміть значення координат від'ємника вектора від відповідних значень координат зменшуваного вектора. Наприклад, якщо вектор A (зменшується) заданий координатами (Xa; Ya; Za), а вектор B (віднімається) - координатами (Xb; Yb; Zb), то результатом операції віднімання AB буде вектор C з координатами (Xa-Xb; Ya -Yb; Za-Zb).