Як приготувати ізотонічний розчин.

Якщо в організм людини ввести велику кількість гіпертонічного розчину , через істотну різницю в величинах осмотичного тиску по різні сторони клітинних оболонок клітини будуть збезводнюватися. У разі ж введення великої кількості гіпотонічного розчину відбудеться зворотне: клітини почнуть набухати і можуть розірватися. Тому в організм вводять ізотонічні розчини, осмотичний тиск яких дорівнює осмотичному тиску крові, лімфи і міжклітинної соку. Як приготувати ізотонічний розчин?
Інструкція
1
Наприклад, перед вами поставлено завдання: приготувати ізотонічний розчин глюкози. Ця речовина дуже часто використовується для внутрішньовенного введення. Почніть з того, що згадайте формулу глюкози: С6Н12О6. Використовуючи її, обчисліть її молекулярну масу: 180. Отже, молярна маса глюкози повинна бути рівною 180 г/моль. Також згадайте, що розчин глюкози не є електролітом.
2
Далі вам допоможе правило, яке необхідно добре запам'ятати. При розчиненні 1 моля будь-якого неелектроліту в 22,4 літрах рідини, що має температуру 0 градусів, виникає тиск, що дорівнює 1 атм. Відповідно, як легко можна зрозуміти, для створення тиску, рівного 7,4 атм, обсяг рідини, в якій розчинений 1 моль неелектроліту, також повинен бути в 7,4 рази менше. Тобто 22,4/7,4 = 3,03 літра (або приблизно 3 літри).
3
Необхідно врахувати, що ці розрахунки справедливі при температурі рівною 0. Оскільки температура людського тіла в нормі становить близько 36,6-36,7 градусів, необхідно внести поправку. Нехай температура людини (для полегшення розрахунків) буде прийнята за 37 градусів, тоді візьміть розчиненого речовини на долю рівній 37/273 менше (приблизно на 13,55% менше, враховуючи, що 273 градуса за Кельвіном відповідають 0 градусам за Цельсієм). Іншими словами, треба брати 0,8645 від розрахункової кількості речовини.
4
Так скільки знадобиться молей будь-якого неелектроліту, щоб отримати 1 літр ізотонічного розчину з урахуванням вищевказаної поправки? Підрахуйте: 1 * 0,8645/3,03 = 0,2853. Округлено прийміть цю величину за 0,29.
5
Отже, скільки глюкози вам буде потрібно для приготування 1 літра ізотонічного розчину ? Проведіть елементарні розрахунки: 0,29 * 180 = 52,2 грама. Або, якщо вважати використовувати поняття масової частки, концентрація глюкози складатиме 5,22%.
Корисна порада
Показник осмотичного тиску при нормальних умовах дорівнює 7,4 атм.