Як приготувати розчин заданої концентрації.

Концентрація - це величина, яка характеризує кількісний склад розчину . За правилами ІЮПАК концентрація розчиненої речовини - це відношення маси розчиненої речовини, або його кількості, до обсягу розчину (г/л, моль/г), тобто ставлення неоднорідних величин. Іноді виникає необхідність приготувати розчин заданої концентрації. Як це зробити?
Інструкція
1
Якщо є два розчину , один з концентрацією - а, інший - з відсотків, то для приготування V мілілітрів розчину заданої концентрації b (за умови, що b менше а, але більше с), візьміть х мілілітрів а-процентного розчину і (V - х) мілілітрів з-процентного розчину . Враховуючи, що а> b> c, складіть рівняння, з якого потім знайдете х: ах + с • (V - х) = bV, тоді х = V • (bc)/(ac).
2
Якщо прийміть з за 0, то попереднє рівняння прийме наступний вигляд х = V • b/a, мл.Подставьте необхідні значення і вирішите це рівняння. Так ви отримаєте, в якому співвідношенні треба взяти вихідні розчини, для приготування розчину заданої концентрації.
3
Для розведення концентрованих розчинів користуйтеся правилом змішання. Наприклад, для приготування b процентного розчину візьміть два розчину з концентраціями а й з відсотків, за умови, що a> b
4
Запишіть умову і отриманий результат так. Спочатку запишіть концентрацію приготованого розчину (b) і по діагоналі знизу вгору направо від цього значення запишете одна з відповідей, який відноситься до а% розчину, отриманий різницею заданих концентрацій (b-с), а у напрямку зверху вниз направо запишіть другий відповідь (а-b), що відноситься до с% розчину. Одержувані відповіді потрібно записувати навпроти відповідних розчинів, тобто навпроти х і у.
5
Для наочності, щоб отримати з 30% (х - р-р з концентр. А%) і 15% (р-р у з концентр. З%) розчинів 20% (b), виконайте дії описані вище : 20-15 = 5 і 30-20 = 10. Таким чином, для приготування 20% розчину змішайте 5 частин 30% р-ра і 10 частин 15% р-ра. В результаті отримаєте 15 частин 20% р-ра.