Що таке журналістика.

Вивчаючи коріння слова « журналістика », знайдемо посилання і на латинську мову (diurna - щоденний), і на французький (journal - щоденник; jour - день). Щоденним дивом вважав газету К.Чапек. Історією світу за одну добу називають матеріали друку, теле- і радіоефіру. Журналістика - «щоденник життя», «служба известий». Це одне із значущих соціальних явищ сучасності і особливий вид інформації.
Суть журналістики полягає в тому, що вона забезпечує постійну взаємодію між людиною і суспільством. Обмін соціальною інформацією дереві, як саме людство. Згадаймо міфи. У багатьох з них саме всезнання та інформованість давали всемогутність богам. У знаменитому ляльковому спектаклі «Божественна комедія» І. Штока бог Савоаф постійно цікавиться новинами. І не довіряє при цьому одного джерела - слухає і архангела, і сатану. І тільки потім приймає «божественні» рішення. Журналістська діяльність багатогранна: це збір, осмислення, обробка та розповсюдження актуальної інформації. Поруч зі словом « журналістика » йдуть словосполучення «засоби масової інформації» (ЗМІ) і «засоби масової комунікації» (ЗМК). Вони - умовні видавці, у яких завжди є свої канали зв'язку (преса, радіо, телебачення, інтернет) і свої споживачі. У свою чергу термін «інформація» (корінь латинський - information: виклад, роз'яснення) має кілька тлумачень. Це і філософське поняття, суть якого - здатність природи до відбиття. Це і технічний термін - ядро кібернетичної науки. Журналістська інформація - особлива. Це, як правило, новина (політична, економічна, наукова, культурна, спортивна) і факт реальної дійсності в усьому її різноманітті. Як наука журналістика спирається на систему соціологічних, художніх, культурологічних, історичних та інших дисциплін. Основа професії журналіста - багатотрудна осягнення життя, пошук смислів людського буття, об'єктивне висвітлення та оцінка будь-яких фактів і явищ. Журналістику цікавить тільки актуальне, важливе, істотне для сьогоднішнього дня, хоча мова може йти про соціальні процеси тривалих, розтягнутих на місяці й роки. Журналістика відображає стан суспільної свідомості і формує його. Вона служить суспільству, виконуючи соціальне замовлення, одночасно будучи інструментом громадського управління. Недарма ЗМІ іменують четвертою владою (перші три - представницька, виконавча і судова). Редакції газет, теле- і радіокомпаній, інформагентств, прес-служби різних державних і недержавних структур - це, по суті, ідеологічні установи. Без них неможливе функціонування ЗМІ, в рамках яких журналісти виступають у різних особах: редакторів, кореспондентів, репортерів, письменників-очеркистов, сценаристів, інтерв'юерів і ведучих (у найвужчому тлумаченні журналістика - створення текстів) .В журналістиці використовуються різні технології. Звідси різні її види: газетно-журнальна, теле- і радіо журналістика , фото журналістика , інтернет- журналістика .Богат і жанровий світ журналістських матеріалів, які можуть бути інформаційними, аналітичними, художньо-публіцистичними: хроніка, репортаж, замітка, інтерв'ю, звіт, коментар, лист, огляд, рецензія, бесіда, замальовка, есе, нарис, фейлетон і т. д. В останні десятиліття укорінився в Росії і жанр шоу (конкурси, ігри, т.зв. реаліті-шоу). Чи вільна журналіст у своєму праві на авторську позицію і творчість без кордонів? Повинен бути вільний. На перевірку буває складніше: на його свободу в різній мірі впливає залежність і від видавця, і від масової аудиторії. Прикладом тому багато російських і світові ЗМІ. Як би там не було, нагальна потреба суспільства в журналістиці очевидна, адже вона - різновид духовно-практичної діяльності. Її метою є не тільки необхідна адаптація для широких мас різного роду знань, а й «трансляція» в суспільну свідомість тієї чи іншої системи моральних цінностей і норм, моделей поведінки, формування соціальних установок.