Як побудувати пряму лінію.

Найбільш поширена завдання в геометрії - побудова прямої лінії. І це неспроста, саме з прямою починається побудова більш складних фігур. Координати, які потрібні для побудови, знаходяться в рівнянні прямої.
Вам знадобиться
  • - олівець або ручка;
  • - аркуш паперу;
  • - лінійка.
Інструкція
1
Для того щоб накреслити пряму , необхідні дві точки. Саме з них починається побудова лінії. У кожної точки на площині є дві координати: х і у. Вони будуть параметрами рівняння прямої: у = k * х ± b, де k і b - це вільні числа, х і у - координати точок прямої.
2
Для того щоб знайти координату у, вам необхідно задати деяке значення для координати х і підставити її в рівняння. При цьому значення координати х може бути будь-яким з усієї нескінченності чисел, як позитивним, так і негативним. Завдяки рівнянню прямий, можна не тільки побудувати потрібну вам пряму лінію, а й дізнатися, під яким кутом вона розташована, в якій частині координатної площині знаходиться, є вона спадної або зростаючій.
3
Розгляньте такий приклад. Нехай дано рівняння: у = 3х-2. Візьміть два будь значення для координати х, припустимо х1 = 1, х2 = 3. Підставте ці значення в рівняння прямої: у1 = 3 * 1-2 = 1, у2 = 3 * 3-2 = 7. В вас вийдуть дві точки з різними координатами: А (1; 1), В (3; 7).
4
Потім відкладіть отриманий точки на координатної осі, з'єднайте їх і ви побачите пряму , яку необхідно було побудувати за заданим рівнянням. Попередньо вам слід накреслити в декартовій системі координат осі Х (вісь абсцис), розташовану горизонтально, і У (вісь ординат), розташовану вертикально. На перетині осей відзначте «нуль». Потім відкладіть числа по горизонталі і вертикалі.
5
Після цього переходите до побудови. Принцип побудови досить простий. Спочатку відзначте першу точку А. Для цього відкладіть на осі Х число 1 і на осі У цей же число, оскільки точка А має координати (1; 1). Аналогічним чином побудуйте точку В, відклавши по осі Х три одиниці, а по осі У - сім. Вам залишиться тільки в допомогою лінійки з'єднати отримані точки і отримати необхідну пряму .