Як визначити похибка приладу.

Виконання багатьох навчальних і науково-дослідних робіт пов'язано з проведенням самих різних вимірів фізичних величин. Після отримання результатів приладових вимірів звичайно треба їх обробка. Для точної відповідності результатів обчислень картині експерименту потрібно враховувати допустиму похибку вимірювань. Визначення похибки вимірювальних приладів здійснюється за особливими методиками.
Інструкція
1
Використовуйте для визначення абсолютної інструментальної похибки, яка визначається конструкцією приладу, спеціальні таблиці похибки засобів вимірювання. Приміром, для креслярської лінійки довжиною до 500 мм і ціною поділки 1 мм абсолютна інструментальна похибка дорівнює плюс-мінус 1 мм; а для мікрометра з межею виміру 25 мм і ціною 0,01 мм ця величина складе плюс-мінус 0,005 мм.
2
Визначте абсолютну похибка відліку. Вона виходить від не надто точного зняття показань, відлік яких ведеться з допомогою вимірювальних приладів і пристроїв. У більшості випадків ця величина дорівнює половині ціни поділки приладової шкали. При вимірі часу абсолютну похибка відліку прийміть рівній ціні ділення секундоміра (годин).
3
Обчисліть максимальну абсолютну похибку прямого спостереження. Вона визначається як результат додавання абсолютної інструментальної похибки і абсолютної похибки відліку (якщо іншими видами похибок можна знехтувати): А '= Аі + Ао, гдеА' - максимальна абсолютна похибка прямих спостережень; Аі - абсолютна інструментальна похибка; Ао - абсолютна похибка відліку.
4
При визначенні абсолютної похибки вимірювання приладу округлятимете її до однієї значущої цифри. Чисельне значення результату вимірювальної процедури округлюють таким чином, щоб остання його цифра виявилася в тому ж розряді, що й цифра похибки.
5
Якщо виникає необхідність у проведенні повторних приладових вимірів, здійснюваних в однакових контрольованих умовах, тоді похибка, звану тут випадковою, визначте як середнє арифметичне похибок результатів усіх вимірювань.
6
Щоб визначити абсолютну інструментальну похибку приладу електровимірювання, дізнайтеся клас його точності. Його зазвичай вказують на шкалі приладу або в технічному паспорті (описі).