Навіщо потрібна грамотність.

Грамотність визначає ступінь володіння людиною рідним для нього мовою і виражається в умінні логічно і зв'язно говорити, правильно використовувати слова і наголоси, писати без орфографічних і пунктуаційних помилок. Сьогодні, коли спостерігається тенденція до спрощення правил російської мови, коли переважна більшість населення перестало читати книги і листи пишуть частіше в електронному вигляді, грамотність по колишньому залишається частиною і показником загальної культури.
Грамотність є тим фундаментом, на якому будується подальший розвиток особистості. Грамоті вчать не лише підручники, а й книги, які дають можливість людині безоплатно використовувати цю скарбницю думок і знань, яка була створена попередніми поколіннями. В історії людства грамотність часто використовувалася правлячими колами і партіями для досягнення своїх цілей і пропаганди своїх ідей. Так, грамотність початку поширення на Русі разом з поширенням християнства, коли потрібні були для участі в церковних обрядах люди, які вміють чітать.Грамотность і можливість навчатися потім була привілеєм правлячих класів, тому після Жовтневої Революції 17 року Радянська Влада витратила багато сил для того, щоб все населення країни стало грамотним, вміло читати і писати. Це теж була вимушена міра, оскільки в розвивається, індустріальній країні потрібні спеціалісти та освічені люді.Но поряд з цим безсумнівним досягненням, після Революції почався процес спрощення мови, яка особливо інтенсивно йде сьогодні, разом з розвитком сучасних засобів зв'язку і відмиранням традиційних. Це не такий вже безневинний процес, яким він може здатися на перший погляд. Спрощення правил граматики і правопису неминуче спричинить за собою спрощення мишленія.Повальная, войовнича неграмотність стала ознакою нашого часу. Неграмотно говорять всі, починаючи з керівників держави. Людина, що усвідомлює свої історичні та культурні корені, зобов'язаний розуміти, що єдність нації ґрунтується на єдності її мови. Саме єдину мову і його єдині для всіх закони лежать в основі національного самоопределенія.Нікакое кількість грошей і влади не здатна зробити людину культурним. Тільки грамотність сьогодні залишається тим критерієм, за яким людину можна назвати освіченим і культурним, хоча в сучасному суспільстві ці поняття перестали пропагуватися. Завдання збереження мови - одна з найважливіших для тих, хто дійсно вважає себе росіянином. Грамотна мова і лист полегшують взаєморозуміння людей і показують їх шанобливе ставлення один до одного, оскільки приналежність до однієї, загальній культурі визначається використанням загальних ментальних моделей поведінки і загальними правилами рідного для них мови.