Як знайти кількість дільників.

У найзагальнішому випадку, кількість можливих дільників довільного числа нескінченно. Фактично, це все не рівні нулю числа. Але якщо мова йде про натуральних числах, то під дільником числа N мається на увазі таке натуральне число, на яке без остачі ділиться число N. Кількість таких дільників завжди обмежена, а знайти їх можна за допомогою спеціальних алгоритмів. Також існують прості дільники числа, які являють собою прості числа.
Вам знадобиться
  • - таблиця простих чисел;
  • - ознаки подільності чисел;
  • - калькулятор.
Інструкція
1
Найчастіше, потрібно розкласти число на прості множники. Це числа, які ділять вихідне число без залишку, і при цьому самі можуть ділитися без залишку тільки на саме себе і одиницю (до таких числам відносяться 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 і т.д.). Причому, ніякої закономірності в ряду простих чисел не знайдено. Візьміть їх із спеціальної таблиці або знайдіть за допомогою алгоритму, який називається «решето Ератосфена».
2
Починайте підбирати прості числа, на які ділиться дане число. Приватне знову ділите на просте число і продовжуєте цей процес до тих пір, поки в якості приватного не залишиться просте число. Потім просто порахуйте кількість простих дільників, додайте до нього число 1 (яке враховує останнє приватне). Результатом буде кількість простих дільників, які при множенні дадуть шукане число.
3
Наприклад, кількість простих дільників числа 364 знайдіть таким чином: 364/2 = 182182/2 = 9191/7 = 13Получіте числа 2, 2, 7, 13, які є простими натуральними делителями числа 364. Їх кількість дорівнює 3 (якщо рахувати повторювані подільники за один).
4
Якщо ж потрібно знайти загальну кількість усіх можливих натуральних дільників числа, скористайтеся його канонічним розкладанням. Для цього по описаній вище методиці розкладіть число на прості множники. Потім запишіть число як добуток таких множників. Повторювані числа зведіть в ступеня, наприклад, якщо тричі отримували дільник 5, то запишіть його як 5?.
5
Записуйте твір від найменших множників до найбільшим. Такий витвір і називається канонічним розкладанням числа. Кожен множник цього розкладання має ступінь, представлену натуральним числом (1, 2, 3, 4 і т.д.). Позначте показники ступеня при множниках а1, а2, а3, і т.д. Тоді загальна кількість дільників буде рівна твору (a1 + 1)? (A2 + 1)? (A3 + 1)? ...
6
Наприклад, візьміть те ж число 364: його канонічне розкладання 364 = 2 7? 13. Отримайте а1 = 2, а 2 = 1, а3 = 1, тоді кількість натуральних дільників цього числа дорівнюватиме (2 + 1)? (1 + 1)? (1 + 1) = 3? 2? 2 = 12.