Для чого потрібні в тексті заголовні букви.

Більше 80% інформації, яку отримує людина із зовнішнього світу, візуальна. Саме таким чином він черпає і знання - за допомогою книг і журналів, де інформація викладена у вигляді тексту. Текст складають слова, написані літерами. Деякі їх них більше, ніж інші; вони називаються великими або прописними. Читаються вони точно так само, як і аналогічні маленькі. Тоді навіщо ж їх використовувати?
Заголовні (великі) і маленькі (рядкові) букви присутні не у всіх алфавітах. Такі, як грузинський, єврейський, арабський, тайський, індійський і багато інших цілком обходяться літерами одного розміру. Різні літери використовували стародавні греки. Алфавіти, для яких основою послужив давньогрецький - кирилиця, латиниця і вірменський, поділяються на великі і малі літери, які навіть можуть мати різне написання, хоча позначають один і той же звук.Возможность використання заголовних букв при листі значно полегшує візуальне сприйняття тексту. Вони ставляться на початку кожного речення і позначають початок нової думки, яка викладена в ньому. Підсвідомо, при читанні тексту, очей заздалегідь відзначає кінець одного і початок наступного пропозиції, що дозволяє правильно розставити інтонації і зробити текст більш понятним.Кроме того, з великої літери починається кожен рядок віршованого тексту. Це також дозволяє людині, що читає його, правильно розставити інтонаційні наголоси відповідно до розмірністю стіха.Заглавная буква покликана акцентувати увагу не тільки на початку речення. З неї починаються і власні імена. Ними позначають будь-яку конкретну особистість, унікальний неживий предмет: імена, клички і прізвиська людей, географічні назви, найменування літературних творів, газет і журналів, марки приладів і машин. З великої літери пишуться назви організацій, свят і найбільших історичних собитій.Заглавние букви дозволяють навіть висловити свою повагу адресату. Вони використовуються при зверненні до нього на «ви». Іноді великою літерою зручно показати наголос, яке необхідно зробити в слові, що має двояке прочтеніе.Візуальное виділення великими літерами при написанні окремих слів широко використовується для створення креативних рекламних слоганів і назв.