Для чого потрібні прості речення.

Прості пропозиції являють собою основу синтаксису, вони відрізняються наявністю тільки одного зв'язку між підметом і присудком або можуть складатися лише з одного головного члена. Для чого потрібні прості речення, і як вони використовуються в мові?
Прості пропозиції найчастіше застосовуються в науковому або офіційно-діловому стилі, тому що дозволяють надати тексту точність, підкреслену логічність, абстрактно-узагальнений характер. Також часто зустрічаються такі пропозиції в розмовній мові, надаючи їй жвавість, експресивність, виразність. Прості речення з підметом і присудком настільки поширені, що важко описати всі сфери їх застосування. Залежно від стильової забарвлення вони використовуються в різних стилях мови і виконують різні функції, від інформативних до опісательних.Односоставние прості речення відрізняються за своїм призначенням і застосування. Наприклад, виразно-особисті надають мови динамічність, лаконізм завдяки неповноті (відсутності підмета). «Люблю тебе, Петра творіння», «Очікуємо хороший ефект», «Пізнаю вас всюди». У таких реченнях автор концентрує увагу читача на дії, завдяки цьому з'являється експресія, читач залучається до вирішення проблеми. Невизначено-особисті прості речення найчастіше вживаються в розмовній або художнього мовлення для додання живих інтонацій: «Йому коня підводять», «Стукають!». Нейтральність таких пропозицій дозволяє їх вживати і в науковому стилі, наприклад, «Залізо отримують відновленням з оксидів» .Обобщенно-особисті пропозиції дуже часто зустрічаються серед афоризмів, прислів'їв і приказок завдяки високій експресії: «Серцю не накажеш», «Поспішиш - людей насмішиш» , «Голої вівці не стрижуть». Саме через яскравою експресивності такі конструкції рідко використовуються в науковому або офіційному стіле.Безлічние пропозиції відрізняються великою різноманітністю застосування, вони можуть використовуватися і в розмовній мові («Боляче», «Хочеться є», «Ні душі»), і в художніх творах («Бути твоєю сестрою втішною мені заповідано давньою долею»), і в ділових паперах («Забороняється видавати книги ...»), і в публіцистиці («Будівельної організації належить звести ...»). Інфінітивні пропозиції прекрасно підходять для вираження емоцій або афоризмів, вони часто застосовуються в прислів'ях, у художньому мовленні («Від долі не піти», «Так тримати!», «Бути бичкові на мотузочці»). У номінативних реченнях закладено великі здібності до описами і зображенням. З їх допомогою автори створюють обстановку, картини природи, дають оцінку світу: «Золото холодну місяця», «Ніч. Вулиця. Ліхтар. Аптека ».