Як знайти квантові числа.

Квантовий число характеризує чисельне значення тієї чи іншої змінної об'єкта мікроскопічного світу. Зокрема, квантове число може визначати стан електрона.
Інструкція
1
Головним квантовим числом вважається квантове число електрона. Його значення показує енергію електрона (наприклад, в атомі водню або в одноелектронних системах). При цьому енергія електрона обчислюється за формулою: E = -13,6/(n ^ 2) еВ.N тут приймає тільки натуральні значення.
2
Електрони можуть утворювати так званий електронний рівень або електронну оболонку, якщо в багатоелектронних рівнях існують електрони з однаковим значення n. Рівні в цьому випадку приймають значення A, B, C ... і так далі, відповідаючи квантовому числу n = 3, 2, 1 ... Квантовий значення, знаючи, на якому рівні знаходиться електрон, не складно. Максимальне ж число електронів на рівні безпосередньо залежить від числа n - 2 * (n ^ 2).
3
Енергетичний або електронний рівень - це набір електрона в стаціонарному стані. Головне ж квантове число показує віддаленість від ядра.
4
Квантовий орбітальне число 2 може приймати значення від 0 до n-2, характеризуючи форму орбіталей. Також воно характеризує подоболочкі, на якій електрон і розташований. Квантове число 2 має і буквене позначення. Квантовим числам 2 = 0, 1, 2, 3, 4 відповідають позначення 2 = s, p, d, f, g ... Літерні позначення в записи, що позначає електронну конфігурацію хімічного елемента, також присутні. За ним визначається квантове число. Так, на подоболочкі може бути до 2 * (2l + 1) електронів.
5
Магнітним називається квантове число ml, при цьому, l дописано знизу, як індекс. Його дані показують атомну орбіталь, приймаючи значення від 1 до -1. Всього (21 + 1) значення.
6
Електрон буде ферміоном, маючи напівцілий спин, який дорівнює?. Його квантове число прийматиме два значення, саме:? і - ?. А також складати дві проекції електрона на вісь і вважатися квантовим числом ms.