Навіщо потрібні розділові знаки. навіщо потрібна пунктуація, лапки.

Знаки пунктуації служать для установки смислових відносин між словами в тексті, уточнюють структуру пропозиції. Деякі знаки несуть тільки смислове навантаження, іноді з емоційним забарвленням.
На листі не обійтися без ком, за допомогою них осягається зміст речення, розставляються емоційні акценти. Ці знаки пунктуації ставляться, коли в оповіданні вказується на чергування подій, їх одночасність: «Прийшов, побачив, переміг». В інших випадках вони привносять в текст емоційність: «Тонка, вразлива душа» .Точка надає висловом закінченість. Іноді крапка ставиться після коротких пропозицій, об'єднаних єдиною картиною, що привносить в текст виразність: «Пізно. Вітер став холодний. ». Широко використовуються в письмовій мові і лапки. За допомогою них виділяються цитати, пряма мова, слова і вирази, які вживаються в умовному значенні. Вживання лапок привертає увагу до слова, вислову, пропозицією, робить акцент на його значенні, смисле.Особое місце в пунктуації займають тире і двокрапка. Обидва знаки наділені певними функціями. Іноді їх можна зустріти в одному реченні, наприклад, при оформленні слів автора і прямої мови. Тире в основному використовують для розкриття змісту. Воно замінює в реченні пропуски: членів пропозиції, зв'язки в присудок, протівітельних спілок. Тире як би компенсує бракуючі слова, зберігаючи за ними їхнє місце. Останнім часом цей знак пунктуації, найчастіше, замінює двокрапка, особливо в безсполучникових реченнях з приєднанням, між однорідними членами, що наділяє текст внутрішньої зв'язністю, ущільнення. Вибір тире замість більш традиційних знаків пунктуації: коми, двокрапки, надає твору експресивність, енергійність. Тире - найбільш ємний, в смисловому плані, знак пунктуації, з широким діапазоном действія.С допомогою знаків пунктуації встановлюються смислові відносини в реченні, уточнюється структура тексту. Вибір знака пунктуації залежить від манери викладу, характеру тексту.