Як розрахувати середньорічну чисельність працівників. Середньорічна чисельність працівників.

Для того щоб підприємство могло ефективно використовувати трудові ресурси, необхідна система показників, яка характеризує якісні і кількісні зміни в складі і структурі персоналу. Кількісна характеристика трудових ресурсів організації вимірюється показниками облікової та середньооблікової чисельності працівників.
Інструкція
1
Перед тим як приступити до розрахунку середньорічної чисельності працівників, врахуйте, що в списковий склад включаються всі постійні, тимчасові і сезонні працівники. При цьому робиться запис у трудовій книжці про прийом на роботу. Кожен працівник може бути в обліковому складі тільки одного підприємства. В обліковий склад включаються всі працівники, зайняті і не з'явилися на роботу з різних причин (хвороба, відпустка тощо.).
2
Крім того, ви повинні знати, що при розрахунку середньої чисельності працівників враховується робота зовнішніх сумісників. До них належать особи, які складаються в списку іншого підприємства, але виконують роботу в даній фірмі за сумісництвом не більше, ніж на 0,5 ставки. У складі працівників підприємства можуть бути також особи, які виконують роботу за договорами. На час дії договору вона вважаються постійними працівниками і враховуються при розрахунку середньої чисельності працівників, не враховуються при визначенні середньооблікової.
3
Отже, середньооблікова чисельність працівників за місяць ви можете визначити як відношення календарного фонду робочого часу (людино-дні) до числа календарних днів місяця. При цьому за вихідні та святкові дні враховується чисельність дня, що передує вихідному або святковому.
4
Оскільки за кожен день число працівників включає з'явилися і не з'явилися на роботу, то середньооблікова чисельність працівників за місяць можна знайти як відношення суми явок і неявок до числа календарних днів у місяці.
5
Середньоспискову чисельність працівників за будь-який період ви можете знайти як суму середньомісячної чисельності, поділену на кількість місяців в розглянутому періоді. Так, середньорічна чисельність працівників визначається складанням середньомісячної їх чисельності за всі місяці року і діленням на 12.
6
Врахуйте, що середня чисельність працівників відрізняється від середньооблікової чисельності. Вона включає календарний фонд робочого часу сумісників та осіб, що працюють за договорами.