Як визначити розряд робітника.

Розряд робітників визначається для організації тарифної системи оплати праці та оцінки їх рівня кваліфікації. Оцінювати рівень кваліфікації і привласнювати розряди робочим необхідно у відповідності з трудовим законодавством Російської Федерації.
Інструкція
1
Якщо людина вперше влаштовується на роботу і має документ про освіту, то тарифний розряд йому надайте на підставі цього документа. Розряд, зазначений у документі про освіту, уже підтверджений державної кваліфікаційною комісією освітнього закладу відповідно до рівня теоретичної та професійної підготовки робочого і результатами кваліфікаційних екзаменов.Прісвоенний розряд проставте в документах про прийом на роботу (трудовий договір, наказ про прийом на роботу, особова картка працівника, трудова книжка).
2
Якщо людина вперше влаштовується на роботу і не має документа про освіту, то такому робітникові надайте нижчий розряд - 1-й або 2-й.Откройте єдиний тарифно-кваліфікаційний довідник (ЄТКД), виберіть галузь, випуск ЕТКС, виберіть професію, характеристики робіт 1-го і 2-го розряду, порівняйте з роботою, яка буде доручена працівнику, надайте розряд -1-й або 2-ий. Проставте тарифний розряд в документах про прийом на роботу. Надалі, підвищення розряду робітникові і доручення більш складної роботи проводите в процесі трудової діяльності.
3
Якщо потрібно визначити розряд робочого без документа про освіту, але має стаж роботи за даною професією, то в цьому випадку дивіться запис у трудовій книжці працівника з попереднього місця роботи. Розряд такому робітникові при прийомі на роботу надайте відповідно до цим записом.
4
У процесі трудової діяльності тарифний розряд робітникові можна підвищити. Підвищення розрядів в цьому випадку здійснюється кваліфікаційною комісією, створеною наказом по підприємству. До комісії зазвичай входять начальники цеху, дільниці, працівники відділу виробничого навчання, відділу кадрів, відділу оплати праці. Отже, потрібно підвищити тарифний розряд робітникові. Попросіть робочого уявити заяву, завізований керівником підрозділу (майстром, начальником дільниці, цеху), попросіть керівника дільниці, цеху написати подання або характеристику на цього робітника. Повідомте комісії про необхідність провести кваліфікаційний іспит. Під час іспиту робітник повинен відповісти на теоретичні питання, які прописані в розділах єдиного тарифно - кваліфікаційного довідника «характеристика роботи» і «повинен знати» того розряду, на який він претендует.Во час практичної частини іспиту робітник повинен виконати пробні роботи, що відповідають рівню заявленої кваліфікації.
5
За результатами перевірки знань і умінь робітника, кваліфікаційною комісією приймається рішення: присвоїти або не привласнити новий розряд. Рішення комісії повідомте працівникові одразу ж після голосування. Далі складаєте протокол комісії, в якому проставляється оцінка (відмінно, добре, задовільно, незадовільно) і відзначається результат рішення коміссіі.Протокол підпишіть членами комісії і зберігайте разом із заявою працівника в його особовій справі. На підставі протоколу надайте працівнику новий розряд і зробіть про це запис у трудову книжку та особисту картку працівника, оформіть зміни до документів з оплати праці.
Корисна порада
Прочитайте статтю 143 Трудового кодексу. Там дається визначення тарифної системи оплати праці та тарифних розрядів.