Як скласти план статті.

Складання плану для створення майбутньої статті дозволяє домогтися ясності, а також цілісності інформації, викладеної в даному тексті. Автор, подібно художнику, придумувати власне зображення з певним змістом, повинен детально побудувати такий план.
Інструкція
1
Придумайте найбільш відповідна назва для своєї статті. Воно повинно вказувати на зміст статті, а також бути привабливим і помітним. Адже через неточний найменування важлива і необхідна стаття може виявитися просто непоміченою.
2
Зверніть увагу на складові частини в статті: анотацію, вступну частину (введення), основну частину (методики дослідження), висновки (висновку) і список літератури.
3
Пам'ятайте про те, що анотація виконує функцію розгорнутого назви статті та також повинна оповідати про зміст роботи. Можете саме в цій частині статті відобразити, що, на вашу думку, є найбільш цінним і застосовним якістю у виконаній вами роботі.
4
Напишіть введення. Опишіть в ньому необхідність постановки виробленої роботи, і яке місце досліджуваний об'єкт (залежить від теми статті) займає серед інших аналогічних розробок. Необхідно знайти попередників цих проектів і проаналізувати їх роботи.
5
Сформуйте основну частину тексту. Виберіть найбільш підходящу задачу для проведення аналізу або для опису характеристики даного розглянутого об'єкта. Побудуйте аналогічну ланцюжок, щоб читачам було цікаво читати вашу статтю: розберіться в поставлених проблемах.
6
Використовуйте графіки, таблиці або діаграми, якщо в вашій статті передбачено будь-які обчислення або багато цифрових даних. Це допоможе вам представити всі результати в найбільш наочній формі для ваших читачів.
7
Зробіть висновки за основним змістом статті. Вони повинні показувати, що було отримано в ході викладу матеріалу, якими способами можна вирішувати проблеми і т.д. Зверніть увагу, що висновки не повинні бути занадто численними. При цьому вони повинні володіти формою відповідних тез (наприклад, можете почати написання виведення так: "За твердженням відомого фахівця ...").
8
Вкажіть декілька джерел використаної літератури, тобто за допомогою яких джерел ви констатували факти, вказані в даній статті.