Як написати реферат з філософії.

Реферат по філософії - це короткий і систематичний виклад головних понять, теорій, наукових поглядів та інших елементів, які є основою філософії. Отже, написання реферату - це збір інформації по заданій темі і її належне оформлення.
Інструкція
1
Ретельно вивчіть матеріал по заданій темі. Обов'язково ознайомтеся з інформацією, опублікованою в підручниках з філософії, в наукових журналах, в публікаціях в ЗМІ, а також на пізнавальних порталах в інтернеті.
2
Складіть план майбутнього реферату. Використовуйте нумерацію - кожна глава і параграф в готовій роботі повинні мати відповідний порядковий номер. Надалі план послужить змістом або змістом в рефераті, де будуть вказані назви параграфів, а також номери сторінок, на яких їх можна буде знайти.
3
Напишіть вступ, в якому потрібно висвітлити основні проблеми досліджуваної теми. Бажано розповісти про поставлені викладачем цілях і задачах. Крім того, у введенні повинна бути відображена головна думка і проведено короткий аналіз літератури, яка послужила основою для реферату.
4
Продумайте основну частину реферату. У кожному параграфі або главі повинна бути написана тільки важлива інформація, яка стосується позначеної теми. Потрібно всебічно розглянути основні питання і спробувати дати розгорнуту відповідь на завдання, поставлені викладачем. Ідеальним вважається опис різних точок зору на один філософський термін, а також їх порівняння і вибір однієї з них з детальним обґрунтуванням прийнятого рішення.
5
У висновку зробіть висновок про розглянутої проблеми, а також сформулюйте власну думку з філософської темі. На «відмінно» буде оцінена робота, у якої в ув'язненні буде відображено шляхи вирішення проблеми, що розглядається, або перспективи розвитку конкретного явища.
6
Підкріпіте інформацію ілюстраціями, графіками, таблицями або діаграмами. Цей матеріал часто називають наочним, його можна демонструвати на захисті реферату.
7
Складіть список використаної літератури з обов'язковим зазначенням автора підручника та його найменування, а також посилань на інтернет-сторінки, які були використані при написанні реферату. В список літератури також слід включати найменування друкованих видань, їх порядковий номер та дату випуску. Цей лист буде заключною частиною реферату з філософії.