Як побудувати інтервальний варіаційний ряд.

Інтервальний варіаційний ряд представляє собою таблицю, що складається з двох стовпців або рядків. У першому вказується інтервал ознаки, варіація якого розглядається, у другому - число одиниць сукупності, що потрапляють в даний інтервал (частот).
Інструкція
1
Для того щоб побудувати інтервальний варіаційний ряд, в першу чергу необхідно вибрати оптимальне число інтервалів і встановити довжину кожного з них. При цьому врахуйте, що довжина інтервалу повинна бути постійною, оскільки при аналізі варіаційного ряду порівнюють частоти з різних груп. Оптимальна кількість груп необхідно вибирати так, щоб відобразити різноманітність ознак сукупності і разом з тим їх закономірне розподіл, а також виключити спотворення сукупності випадковими коливаннями частот. Врахуйте, що якщо груп буде занадто мало, не буде видна закономірність розподілу, а якщо, навпаки, занадто багато - випадкові скачки одиниць сукупності спотворять ряд розподілу.
2
Для визначення числа груп у варіаційному ряду скористайтеся формулою Стерждеса: h = 1 + 3,322 х ln (n), гдеh - число груп у варіаційному ряді; n - чисельність совокупності.Еслі отримане значення виявиться дробовим, то за значення величини кроку інтервалу, візьміть будь-яке найближче ціле число.
3
Потім визначте величину інтервалу: i = (Хmax - Xmin)/h, гдеХmax - максимальне значення ознаки в сукупності; Xmin - мінімальне значення ознаки в сукупності.
4
Далі заповніть кордону інтервалу. Вони можуть зазначатися різними способами: верхня межа попереднього інтервалу може повторювати нижню межу наступного (5-10, 10-15, 15-20) або не повторювати (5-10, 10,1-15, 15,1-20). За початок першого інтервалу А0 приймається таке значення: А0 = Хmin - i/2, гдеi - довжина інтервалу. За кінець j-го інтервалу приймається значення Аj, що представляє собою верхню межу j-го інтервалу і початок (j + 1) -го інтервалу: Aj = A (j-1) + i.Построеніе шкали інтервалів триває доти, поки величина Аj задовольняє співвідношенню Aj <Хmax + i/2.